Vil bidra til å lage oversikt over kulturskolerelatert forskning

2017 Forskningsoversikt 3.11.jpg
FORSKNINGSOVERSIKT: Norsk kulturskoleråd ønsker å bidra til at det lages en oversikt over kulturskolerelatert forskning. (Foto: atlasklinikken.no)
17.11.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Vil bidra til å lage oversikt over kulturskolerelatert forskning

TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd ønsker å legge til rette for at det lages en kunnskapsoversikt over kulturskolerelatert forskning i Norge – eventuelt også i Norden. Nå utlyses oppdraget med å lage denne oversikten, et arbeid som skal munne ut i en rapport som skal være klar sent høsten 2018.

 

Personer som er interessert i dette oppdraget, kan kontakte Norsk kulturskoleråds FoU-leder Anders Rønningen innen 1. desember 2017. Rønningen treffes på telefon 942 42 226 og e-post anders.ronningen@kulturskoleradet.no

 

Mer informasjon i utlysningen her

 

Oversikten skal bli en systematisert fortegnelse over all forskningslitteratur der kulturskole er forskningsobjekt samt fagrelevant forskning innen de ulike fagene der kulturskolen er eksplisitt omtalt.

Les flere nyheter!