Kunnskapsdepartementet vil invitere kulturskolerådet til møte

2018 Kunnskapsdep-møte 1.10.png
EGEN MELDING ELLER IKKE: Norsk kulturskoleråd er svært opptatt av at det blir en best mulig stortingsmelding om kulturskolen, og ser fram til å møte Kunnskapsdepartementet i høst. (Faksimiler fra kulturskoleradet.no)
01.10.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kunnskapsdepartementet vil invitere kulturskolerådet til møte

OSLO: Kunnskapsdepartementet er fortsatt i oppstartfasen hva gjelder arbeidet med stortingsmeldingen som Stortinget har bedt regjeringa legge fram om en styrket kulturskole for framtida. Norsk kulturskoleråd har fått beskjed om at kulturskolerådet vil bli invitert til et møte om saken i løpet av høsten 2018.

 

Norsk kulturskoleråd er svært opptatt av at den kommende stortingsmeldingen om kulturskolen skal bli best mulig, uansett om den blir en selvstendig kulturskolemelding eller den blir en del av en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

 

Etter en henvendelse fra Norsk kulturskoleråd til Kunnskapsdepartementet, er svaret derfra at Norsk kulturskoleråd vil bli invitert til et møte denne høsten. På dette møtet vil Norsk kulturskoleråd trolig stille både med direktør og sentralstyreleder samt eventuelt ytterligere en medarbeider fra administrasjonen.

Les flere nyheter!