Sanner og Skei Grande møter Norsk kulturskoleråd

2018 Sanner Skei Grande 11.10.png
MØTER KULTURSKOLERÅDET: Statsrådene Jan Tore Sanner og Trine Skei Grande tar imot Norsk kulturskoleråd 26. oktober.
11.10.2018 Egil Hofsli (tekst) Marte Garmann (foto) Mona Lindseth (foto)
Del på:

Sanner og Skei Grande møter Norsk kulturskoleråd

OSLO: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande har invitert Norsk kulturskoleråd til et møte 26. oktober. Dette for å informere om planen for arbeidet med stortingsmeldingen om kulturskolen og barne- og ungdomskultur samt sørge for en god dialog med kulturskolerådet i det videre arbeidet.

 

I invitasjonen skrives det at begge statsrådene ser det som viktig å ha en god dialog med kulturskolerådet i arbeidet med å styrke kulturskolen. Seniorrådgiver Viktoria Wrengbro i Kunnskapsdepartementet bekrefter at begge statsrådene prioriterer å stille på dette møtet, som finner sted hos Kunnskapsdepartementet i Oslo fredag 26. oktober.

 

Kunnskapsdepartementet har fått kritikk fra flere hold for beslutningen om å slå sammen kulturskolemeldingen og barne- og ungdomskulturmeldingen i én stortingsmelding. Kunnskapsdepartementets argument for dette er at en ved å lage en stortingsmelding som både behandler kulturskolen og barne- og ungdomskultur, vil legge til rette for god og grundig behandling av kulturskolen samtidig som en kan få bedre sammenheng mellom de ulike satsingene innenfor kulturskole og barne- og ungdomskultur.

 

Les også: Sanner begrunner hvorfor det ikke blir en egen kulturskolemelding

 

Norsk kulturskoleråd har også hele veien argumentert for at det helst bør bli én egen, selvstendig kulturskolemelding slik Stortinget i sin tid ba regjeringa om å levere. Men kulturskolerådet ønsker uansett å bidra til at det som kommer om skoleslaget i form av en stortingsmelding, er best mulig og fører til noe bra for kulturskolen.

 

I sin invitasjon anmodes Norsk kulturskoleråd om å melde inn eventuelle særskilte problemstillinger som kulturskolerådet ønsker å drøfte med statsrådene og deres medarbeidere i de to departementene.

 

Norsk kulturskoleråd vil stille med inntil fem personer i møtet. Styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen stiller, det øvrige laget komponeres i disse dager, og blir trolig en blanding av ansatte og politisk valgte.

Les flere nyheter!