Sanner og Skei Grande møter Norsk kulturskoleråd

2018 Sanner Skei Grande 11.10.png
MØTER KULTURSKOLERÅDET: Statsrådene Jan Tore Sanner og Trine Skei Grande tar imot Norsk kulturskoleråd 26. oktober.
11.10.2018 Egil Hofsli (tekst) Marte Garmann (foto) Mona Lindseth (foto)
Del på:

Sanner og Skei Grande møter Norsk kulturskoleråd

OSLO: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande har invitert Norsk kulturskoleråd til møte 26. oktober. Dette for å informere om planen for arbeidet med stortingsmeldingen om kulturskolen og barne- og ungdomskultur samt sørge for en god dialog med kulturskolerådet i det videre arbeidet.

 

I invitasjonen skrives det at begge statsrådene ser det som viktig å ha en god dialog med kulturskolerådet i arbeidet med å styrke kulturskolen. Seniorrådgiver Viktoria Wrengbro i Kunnskapsdepartementet bekrefter at begge statsrådene prioriterer å stille på dette møtet, som finner sted hos Kunnskapsdepartementet i Oslo fredag 26. oktober.

 

Kunnskapsdepartementet har fått kritikk fra flere hold for beslutningen om å slå sammen kulturskolemeldingen og barne- og ungdomskulturmeldingen i én stortingsmelding. Kunnskapsdepartementets argument for dette er at en ved å lage en stortingsmelding som både behandler kulturskolen og barne- og ungdomskultur, vil legge til rette for god og grundig behandling av kulturskolen samtidig som en kan få bedre sammenheng mellom de ulike satsingene innenfor kulturskole og barne- og ungdomskultur.

 

Les også: Sanner begrunner hvorfor det ikke blir en egen kulturskolemelding

 

Norsk kulturskoleråd har også hele veien argumentert for at det helst bør bli én egen, selvstendig kulturskolemelding slik Stortinget i sin tid ba regjeringa om å levere. Men kulturskolerådet ønsker uansett å bidra til at det som kommer om skoleslaget i form av en stortingsmelding, er best mulig og fører til noe bra for kulturskolen.

 

I sin invitasjon anmodes Norsk kulturskoleråd om å melde inn eventuelle særskilte problemstillinger som kulturskolerådet ønsker å drøfte med statsrådene og deres medarbeidere i de to departementene.

 

Norsk kulturskoleråd stiller på møtet med styreleder Nils R. Sandal, nestleder Heidi Hesselberg Løken, direktør Morten Christiansen og assisterende direktør Merete Wilhelmsen. I tillegg er kulturskolerådets delegasjon supplert med rektor Hans Willoch Bræin, rektor ved Stavanger kulturskole. Bræin deltar fordi både departementene og kulturskolerådet ser det tjenlig at en erfaren kulturskoleleder på dette møtet deler sine tanker rundt både den kommende kulturskolemeldinga og status for skoleslaget.

Les flere nyheter!