Ingen økning i støtten til kulturskoleutvikling

2018 Statsbudsjett 8.10.png
BUDSJETTFRAMLEGG: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (bildet) og Kunnskapsdepartementet vil i praksis bruke noe mindre på kulturskoleutvikling i 2019 enn i inneværende år.
08.10.2018 Egil Hofsli (tekst) Marte Garmann og Thor Nielsen (foto)
Del på:

Ingen økning i støtten til kulturskoleutvikling

OSLO: Norsk kulturskoleråd blir tilgodesett med 26,2 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2019  om regjeringas budsjettforslag blir realisert. Dette er samme kronesum som kulturskolerådet mottar fra staten i inneværende år, noe som faktisk innebærer en nedgang i støtten, siden konsumprisindeksen for tida er på 3,4 prosent. 

 

Budsjettets kulturskoleutviklingsmidler tildeles Norsk kulturskoleråd via samleposten 75 i budsjettets kapittel 225. Her har kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og hans kunnskapsdepartement økt potten med 2,7 mill. kr. til 80,8 mill. kr. Men merk: På underposten Grunntilskudd til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa, der Norsk kulturskoleråd deler pott med Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag, er det ingen økning.

 

I budsjettforslaget skrives heller ingenting som tyder på en endring i fordelinga mellom organisasjonene som får sine penger der. Derfor er det grunn til å tro at den er status quo, noe som tilsier at Norsk kulturskoleråd tildeles 26,2 mill. kr i 2019 som i inneværende år.

  

Prop. 1 S (2018–2019) kan du lese her

[Tilråding fra Kunnskapsdepartementet, godkjent i statsråd]

 

– Det er vanskelig å si seg helt fornøyd med et statsbudsjett som innebærer et status quo i forhold til fjorårets tildeling. Norsk kulturskoleråd er likevel glad for at økningen vi fikk etter budsjetthøringen i fjor er opprettholdt i forslaget til statsbudsjett for 2019, sier direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) i Norsk kulturskoleråd.

 

Norsk kulturskoleråd er inne i et omfattende arbeid i forhold til kvalitetsutvikling i kulturskolen. En ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling starter i januar 2019, og søknadsiveren er meget stor blant norske kommuner, noe Christiansen er trygg på at forteller mye om behovet som fins for denne typen veiledning.

 

 Med bakgrunn i dette hadde vi håpet på en økning på budsjettet. I forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen for kulturskole, som sannsynligvis vil bli en del av en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, hadde vi håpet på et tydeligere signal gjennom statsbudsjettet, sier Christiansen.

 

Norsk kulturskoleråd fokuserer også FoU-arbeid knytta til kulturskole og kulturskolerelatert forskning. Dette handler om å kunne videreutvikle et forskningsmiljø kulturskolerådet har vært med å sette lys på. Også i denne sammenheng mener Christiansen at en styrket økonomi kunne bidratt til en ytterligere utvikling av miljøet i samarbeid med landets universiteter og høgskoler. 

 

 Norsk kulturskoleråd jobber utrettelig for å øke den kulturskolefaglige kapasiteten i kommunene. Vi har et ønske om å kunne etablere et kulturskoleløft av dimensjoner i samarbeid med statlige myndigheter, KS og U/H-sektor. Vår visjon, Kulturskole for alle, vil være ledestjernen her. Derfor ønsker vi å se på muligheten for å etablere et statlig finansiert utviklingsfond på 200 millioner kroner som skal bidra til viktig kulturskoleutvikling i hele landet, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Kulturskolerådet stiller på budsjetthøring

 

Om noe parti går i «budsjettkrigen» for kulturskolesaken i år – slik Kristelig Folkeparti gjorde for budsjettårene 2016 og 2018 – gjenstår å se. Men Norsk kulturskoleråd vil uansett stille godt forberedt på Kunnskapsdepartementets høring om budsjettet i slutten av oktober, og argumentere for hvorfor det behøves mer statlig støtte til kulturskoleutvikling.

 

Les flere nyheter!