Ønsker å kartlegge innholdet i kulturskolens musikkfag

2019 Dynamus 12.6.png
FORSKER PÅ KULTURSKOLE: Gjennom forskningsprosjektet DYNAMUS forsker Sidsel Karlsen (f.v.), Anne Jordhus-Lier og Siw Graabræk Nielsen på musikktilbudet i kulturskolen. Foto (av Graabræk Nielsen og Karlsen): Kjetil A. Bjørgan/NMH) Foto (Jordhus-Lier): Benjamin Ward
13.06.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ønsker å kartlegge innholdet i kulturskolens musikkfag

OSLO: Som ledd i forskningsprosjektet DYNAMUS sender forskere fra Høgskolen i Innlandet og Norges musikkhøgskole i disse dager ut en spørreundersøkelse til landets kulturskoleledere.

 

Undersøkelsen fokuserer blant annet antall elevplasser knyttet til musikk, hvilke instrument og ensembler det tilbys undervisning i samt hvilke musikalske sjangere det undervises i.

 

Kulturskolelederne får invitasjon per e-post om å delta i spørreundersøkelsen. Den gjennomføres på nettet og tar cirka ti minutter å besvare – og de involverte forskerne håper på høy svarprosent, noe som vil betyr mye både for forskningsarbeidet de er i gang, men også – og enda viktigere: Som bidrag til kunnskapsutvikling om kulturskolen.

 

– Det er svært viktig for et godt resultat at så mange som mulig av landets kulturskolerektorer deltar i undersøkelsen. Vi oppfordrer derfor alle som mottar invitasjonen til å sette av tid til å besvare spørsmålene, og på den måten bidra til kunnskapsutvikling om kulturskolen på nasjonalt nivå, sier professor Sidsel Karlsen ved Norges musikkhøgskole (NMH), en av forskerne som er med i DYNAMUS.

 

Med seg på laget har Karlsen sentrale forskningsmedspillere i postdoktor Anne Jordhus-Lier ved Høgskolen i Innlandet og professor Siw Graabræk Nielsen ved NMH.

 

Mer om DYNAMUS her

 

Kulturskolerådets FoU-leder: – Viktig undersøkelse

 

– Det å delta i undersøkelser og kartlegginger kan iblant virke litt ørkesløst, men Norsk kulturskoleråd oppfordre alle kulturskoleledere til å bidra inn i dette prosjektet ved å svare på undersøkelsen. Det er slik vi skaffer til veie informasjon som vi også kan benytte i utviklingsarbeid av skoleslaget, og til å forstå det landskapet vi er en del av, sier Anders Rønningen (bildet), FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

At DYNAMUS er plassert med begge beina i UH-sektor, synes Rønningen er bra.

 

– Det kunnskapsutbyttet som her vinnes, kommer til umiddelbar anvendelse i den samme sektoren som forsyner oss med den kompetansen vi trenger, sier Anders Rønningen. Ifølge FoU-lederen vil Norsk kulturskoleråd bidra med deling av resultater og innsikt fra dette forskningsprosjektet.

Les flere nyheter!