Viktig spørring for å styrke utviklingen av kulturskolen - ny svarfrist

17.06.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Viktig spørring for å styrke utviklingen av kulturskolen - ny svarfrist

TRONDHEIM: Som et bidrag til utvikling av den kommunale kulturskolen, velger Norsk kulturskoleråd å innhente oppdatert informasjon om dagens situasjon i landets kulturskoler på to viktige områder. Kartleggingen av kulturskolenes fordypningsarbeid har fått ny svarfrist: 1. september.

 

– 116 kulturskoler har respondert, men vi ønsker flere svar for å få et bredere grunnlag for å trekke konklusjoner. Spørringa er nå sendt ut på nytt til de kommunene som ikke har svart, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd. Hun retter en stor takk til dem som allerede har svart, og håper på svar fra mange av dem som nå på nytt oppfordres om å gi et viktig bidrag til det som helst skal resultere i verdifull utvikling for hele skoleslaget.

 

Denne spørringa handler om kulturskolenes fordypningsprogram. Norsk kulturskoleråd ønsker å innhente oppdatert informasjon om undervisningstilbud kulturskolene tilbyr elever som har særdeles stor interesse og spesielt gode forutsetninger for å arbeide med sine fag. Landets kulturskoleledere har de viktige svarene som behøves og som kan føre til styrking av kvaliteten på kulturskolenes tjenester. 

 

Den første spørringen som er avsluttet  etter stor deltakelse fra de kommunale kulturskolene var en kartlegging av inkluderingsarbeidet i og gjennom de kommunale kulturskolene.

 

Fruktbare utviklingsprosjekt – bedre interessepolitisk arbeid

 

– Norsk kulturskoleråd ønsker på best mulig måte å hjelpe sine medlemmer – kommunene – til utvikling på kulturskolefeltet. Får vi mange og utdypende svar på disse undersøkelsene vil det gjøre det mulig å få til mer fruktbare tiltak, støtteordninger og utviklingsprosjekt. Likeså vil det hjelpe kulturskolerådet til å gjøre et enda bedre interessepolitisk arbeid, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

Å kartlegge dagens situasjon i kulturskolen grundig og fra ulike innfallsvinkler, har høy prioritet for Norsk kulturskoleråd. Dette gjøres også i samarbeid med andre. Som når kulturskolerådet i fjor bisto Telemarksforsking med å gjennomføre en spørring for å innhente informasjon til å lage kunnskapsgrunnlaget for kulturskolemeldinga. Likeså når det nylig ble sendes ut en annen spørring til kulturskolene, i forbindelse med forskningsprosjektet Dynamus. Hovedmålet for dette prosjektet er å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike lærings- og utdanningssammenhenger – kulturskolen inkludert.

 

Kulturskoletilbudet skal spenne bredt og gå dypt

 

"Fordypningsspørringa" skal kartlegge hvordan kulturskolene løser oppgaven med å gi fordypningstilbud til de elevene som har både lyst og forutsetning til å fordype seg i faget sitt. I Rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», er fordypningsprogrammet videre beskrevet som et undervisningstilbud som er vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til tilbudet i kulturskolens kjerneprogram. Det stilles krav til sterkere egeninnsats, men samtidig tilbys også fordypningsundervisning og kyndig veiledning. Fordypningstilbudet skal kunne kvalifisere eleven for videregående opplæring og høyere utdanning.

 

– Mange kulturskoler tilbyr svært gode fordypningstilbud, mens noen melder at de synes oppgaven med å utarbeide slik undervisning er krevende. Avhengig av tilgang til lærerkompetanse og ressursmiljø må formen på fordypningstilbudet nødvendigvis variere fra kommune til kommune. Ved å kartlegge eksisterende tilbud håper vi å kunne bidra til synliggjøring av hvordan en ut fra lokale rammebetingelser kan forme et godt fordypningstilbud. Samtidig håper vi å avdekke hvilke faktorer som påvirker kulturskolenes etablering av fordypningstilbud, hvilke rammer som må være på plass for at en skal kunne tilby fordypningstilbud til aktuelle elever, sier Åste Selnæs Domaas.

 

I Rammeplan for kulturskolen blir den enkelte kulturskolen oppfordret til å inngå samarbeid med andre institusjoner – på regionalt og/eller nasjonalt nivå  for å etablere fordypningstilbud, styrke kvaliteten i undervisningstilbudet og få bredere tilgang til lærerkompetanse.

 

– Gjennom kartlegginga håper vi også å avdekke samarbeidsmodeller med aktuelle ressursmiljø som kan inspirere andre kommuner som er i gang med å etablere eller videreutvikle fordypningstilbud for kulturskolenes elever, sier Åste Selnæs Domaas.

 

Nyheter om funnene og deling av gode eksempler

 

Nyhetetssaker om funnene i begge spørreundersøkelsene vil bli offentliggjort på Norsk kulturskoleråds nettsted kulturskoleradet.no. Planen er også å legge ut henvisninger til gode eksempler.

Les flere nyheter!