Utvalg ser på reformkonsekvenser for Norsk kulturskoleråd

2019 Larsenutvalget 5.6.JPG
LARSENUTVALGET: Gunn Otnes (f.v.), Ole Jakob Nedrebø, Torbjørn Larsen (utvalgsleder), Ole Thomas Evensen, Merete Wilhelmsen, Pål Jentoft Jensen.
05.06.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Utvalg ser på reformkonsekvenser for Norsk kulturskoleråd

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har oppretta et utvalg for å se på kommune- og regionreformens konsekvenser for kulturskolerådet. Utvalget ledes av Torbjørn Larsen, styreleder i Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal, og har fått navnet Larsenutvalget.

 

Utvalget har nylig hatt sitt første møte, etter at Norsk kulturskoleråds sentralstyre i mars i år vedtok at det skulle opprettes et slikt utvalg, i tråd med vedtak i organisasjonens landsstyremøte i 2018.

 

Larsenutvalget skal følge opp to landsstyrevedtak: 2018.08 A Kommune- og regionreformen – konsekvenser for Norsk kulturskoleråd og 2018.08 B Møtegodtgjørelse for hele organisasjonen.

 

Sentralstyret vedtok at regionen Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken og fylkesavdelingene Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal og Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard skal være representert i utvalget. I tillegg sier vedtaket at utvalget skal telle to ansatte fra administrasjonen – utnevnt av direktør. Videre at rådgiver Ole Jakob Nedrebø fra organisasjonens politiske sekretariat skal være utvalgets sekretær.

 

Denne delen av vedtaket er fulgt opp ved at Larsenutvalget er oppnevnt og består av følgende:

 

  • Torbjørn Larsen, styreleder, Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal
  • Ole Thomas Evensen, styreleder, Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken
  • Pål Jentoft Jensen, styreleder, Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard
  • Gunn Otnes, kontorsjef, Norsk kulturskoleråd
  • Merete Wilhelmsen, rådgiver, Norsk kulturskoleråd

Larsen ble enstemmig valgt som leder på utvalgets første møte.

 

Larsenutvalget skal nå utrede «endrede vedtekter, økonomi og rådgiverressurser regionalt i tråd med saksframlegget og diskusjon på Landsstyret 2018», og legge fram sak på Landstinget 2020.

 

På sitt første møte vedtok utvalget å tydeliggjøre mandatet som er gitt det, på følgende måte:

 

«Hvordan styrker vi det regionale og lokale arbeidet med følgende virkemidler/verktøy:

 

  • Vedtekter
  • Økonomi, inkludert møtegodtgjørelse
  • Rådgiverressursen, inkludert arbeidsgiverpolitikk og arbeidsoppgaver
  • Fylkesstyrenes rolle: Er det samsvar mellom oppgaver, forventningar, stillingsprosent og styrehonorar?

Utvalet vil utrede og foreslå tiltak både på kort og lang sikt. Dette kan være innen både politisk og administrativ organisasjon».

Les flere nyheter!