Kulturskolerådet har levert høringsinnspill på to fagplaner for grunnskolen

2019 Høring læreplaner 18.6.jpg
INNSPILL TIL NYE LÆREPLANER: Norsk kulturskoleråd har levert innspill på to nye fagplaner i grunnskolen.
18.06.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet har levert høringsinnspill på to fagplaner for grunnskolen

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds primære innspill til grunnskolens nye fagplaner for musikkfaget og kunst- og håndverksfaget, er at det lokale handlingsrommet må være stort, både for lærerne og institusjonen. Fagplanene må innby til at samhandling kan finne sted, og at kommunenes totale kompetanse kan settes i sving for å nå de målene som er formulert.

 

Det er hovedbudskapet i høringsinnspillene Norsk kulturskoleråd har levert på to av læreplanene for grunnskolen som Kunnskapskapsdepartementet har hatt ute på høring fram til 18. juni.

 

Norsk kulturskoleråds høringsinnspill finner du her

 

Kunnskapsdepartementet fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de

gjennomgående fagene i videregående opplæring. Læreplanene skal fastsettes av

departementet høsten 2019 og tas i bruk skoleåret 2020/2021.

 

I høringa er det bedt om innspill på et sett med konkrete spørsmål. Norsk kulturskoleråd har svart på et utvalg av disse, der kulturskolerådet har funnet det hensiktsmessig å bidra med innspill.

 

– For kulturskolerådet handler dette om å bidra til å gjøre grunnskolen best mulig. Og om det kan skje i samspill og samarbeid med kulturskolen er jo det selvsagt svært positivt, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!