Dialogkonferanser som ledd i kulturskoleutvikling

2020 Dialogkonferansen 20.1.png
DIALOGKONFERANSE x 3: Eirik J. Irgens (øverste bildet) og Svein-Erik Fjeld er bidragsytere på de tre dialogkonferansene på Gardermoen.
20.01.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Dialogkonferanser som ledd i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: I perioden 2019–2020 veileder Norsk kulturskoleråd 56 kommuner i kulturskoleutvikling. I slutten av januar samles de involverte aktørene til den andre av i alt tre dialogkonferanser.

 

Denne gangen er de 200 deltakerne fordelt på tre konferanser etter samme mal på Park Inn by Radisson Oslo Airport på Gardermoen, 28.–30. januar.

 

Mens det sist var dialogkonferanser fordelt på geografisk tilhørighet, er det denne gangen lagt vekt på en fordeling av kommunene ut fra kommunestørrelse. De minste kommune er samlet 28. januar og de største kommune samles 30. januar. Kommunene som er i en sammenslåingsprosess, samles 29. januar.

 

Mer om veiledning i kulturskoleutvikling - ny runde er utlyst

 

Dialogkonferanse er en møteplass for erfaringsdeling, som del av et (skole)utviklingsarbeid. Mens det å avholde kurs gjerne handler om presentasjon av det planlagte – ferdige og forklarlige – bygger dialogkonferansen som møteplass på ideen om nettverk og samhandling om det uferdige, gjennom erfaringsdeling og kritisk refleksjon over egen praksis.

 

Dialogkonferanse som konferansetype følger en fast oppsatt læringsstruktur med møter med andres praksis og fortellinger fra kommunegruppene, bundet sammen med teori, begreper og modeller.

 

På dialogkonferansen i uke 5 er det Eirik J. Irgens, professor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, som har ansvaret for innholdet i dialogkonferansens andre kvadrant.

 

I sitt innlegg vil Irgens utfordre deltakerne på hvordan kulturskolene best skal ruste seg for videre utviklingsarbeid etter veiledningsperiodens slutt, om utviklingen av profesjonelle læringsfellesskap og betydningen av å være kollektive i utviklingsarbeidet.

 

I tillegg vil Svein-Erik Fjeld, som er en del av ressursteamet knyttet til veiledningsordningen, ha ei økt med tematikk lærende møter.

 

– Også i denne dialogkonferansen står profesjonelle læringsfelleskap sentralt, sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

– Kulturskolen møter i større og større grad forventninger utenfra, gjennom strategier, kommende stortingsmelding og plansystem. Forventingene er ikke opptatt av enkeltpersoner, men av kulturskolen som kraft. Om kulturskolen ønsker økt synlighet utfordres kulturskolen på å kunne bli oppfattet om en enhet, på hva den vil bli gjenkjent på. Da står profesjonelle læringsfelleskap sentralt, i arbeidet med å videreutvikle en kollektiv orientert praksis, sier Selnæs Domaas.

 

Dialogkonferansene i januar 2020 er den andre av tre tilsvarende møteplasser. Den oppsummerende samlingen arrangeres som én, felles samling for alle veiledningskommunene på Gardermoen 7. mai 2020 – med Halvor Bjørnsrud som hovedforeleser.

Les flere nyheter!