Kulturskolerådet vil bidra til opprettelse av universitetskulturskoler

2020 Universitetskulturskoler 8.1.png
2020 Universitetskulturskoler 8.1.png
09.01.2020 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Kulturskolerådet vil bidra til opprettelse av universitetskulturskoler

GARDERMOEN: Som en del av sin strategi for å øke samarbeidet mellom kulturskolesektoren og universitet- og høgskolesektoren, legger Norsk kulturskoleråd til rette for å opprette universitetskulturskoler i flere regioner. Nå inviteres det til lanserings- og informasjonsseminar på Gardermoen fredag 7. februar.

 

Kulturskoler og universitet/høgskoler som allerede har en eller annen form for samarbeid, vil bli prioritert.

 

Seminaret på Gardermoen finner sted på Radisson Blu Airport Hotel, og påmelding er mulig på kulturskoleradet.no her

Påmeldingsfrist: 3. februar 2020.

 

Norsk kulturskoleråd ønsker å bidra til å styrke og utvide samarbeidet mellom kulturskolesektoren og universitet- og høgskolesektoren, og mener opprettelse av universitetskulturskoler i flere regioner kan bidra til dette.

 

Tanken bak universitetskulturskoler bygger på modeller for universitetsskole (som det fins flere utgaver av i landet, red.anm.), der skoler og forsknings- og utdanningsmiljø arbeider tett sammen for å utvikle og styrke relevant kunnskap og kompetanse i begge sektorer. På denne måten kan kulturskolene være naturlige arenaer for forskning som er relevant for dem og som kan brukes i kulturskoleutvikling. Samtidig får UH-institusjonene tettere kontakt med det praksisfeltet de både utdanner til og forsker på.

 

Lanserer eget program

 

– Norsk kulturskoleråd ser det som viktig å være med å skape muligheter for tettere regionalt samarbeid mellom UH-sektoren og kulturskolefeltet. Vi mener at det å skape modeller for dette, som er inspirert av universitetsskolene, er en riktig vei å gå, sier FoU-leder Anders Rønningen (bildet) i Norsk kulturskoleråd.

 

Han forteller at interessen for dette er stor i flere regioner, og at kulturskolerådet har en berettiget tro på at universitetskulturskoler sterkt kan bidra i kompetanse- og kunnskapsutvikling for kulturskolefeltet.

 

– Det vil gi gode rammer for økt forskning på kulturskolefeltet. Også med tanke på signalene regjeringa gir gjennom strategien for praktiske og estetiske fag, er dette et tiltak i rett tid, som kan bidra til å realisere viktige mål for å styrke kvaliteten innenfor estetiske fag.

 

Lanseringen av et program for universitetskulturskolesamarbeid vil skje på seminaret på Gardermoen 7. februar 2020. Dit ønsker Norsk kulturskoleråd velkommen til alle interesserte parter som er involvert i kulturskole-UH-samarbeid til å møte opp. Fra kommunene kan dette være skoleeier og kulturskolens ledelse. Fra UH-sektor kan det være både fagpersoner innenfor relevante fag (pedagogikk, musikk, dans, drama og teater, visuell kunst, skapende skriving, administrasjon m.m.), programledere, studieledere og forskningsledere.

 

Programmet for seminaret vil romme informasjon om eksisterende universitetsskolesamarbeid samt om ordningen offentlig sektor ph.d. som kan søkes som en del av universitetskulturskolesamarbeid.

 

Kunnskapsdepartementet vil delta på seminaret, og presentere strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang», der kulturskolen har fått en sterkere rolle i samarbeid med grunnskole, barnehage og lærerutdanning.

 

Det vil også bli deling av erfaring fra samarbeid mellom kulturskolefeltet og UH-sektor, og etter en felles lunsj legges det opp til verkstedarbeid, der en sammen former rammer og modeller for universitetskulturskole.

 

Spørsmål om seminaret kan rettes til Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Telefon: 942 42 226, e-post: anders.ronningen@kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!