Ledelse av prosesser: Påmeldingsfristen forlenget for studiet i Alta

2019 LAP 21.3.jpg
KOMPETANSEPÅFYLL FOR KULTURSKOLELEDERE: Studiet Ledelse av prosesser tilbys flere steder i landet. I Alta er påmeldingsfristen 6. mars.
28.01.2020 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

Ledelse av prosesser: Påmeldingsfristen forlenget for studiet i Alta

ALTA: Studietilbudet Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) tilbys denne våren til dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler i Troms og Finnmark. Påmeldingsfristen til studiet i Alta er forlenget til 6. mars. Høsten 2020 er det oppstart for tilsvarende ledelsesstudier i Trøndelag og Vestland.

 

For studiet i Alta er oppstarten planlagt til april 2020, mens studiene i Trøndelag og Vestland har oppstart i september 29020. Merk at i Trøndelag blir det også mulig å melde seg på LAP 2, som er for studenter som allerede har gjennomført LAP 1.

 

Disse studiene på mastergradsnivå er et resultat av samarbeidet Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet og Lederskap tidligere i år formaliserte i en rammeavtale.

 

Ledelse av prosesser (LAP) har altså to trinn  LAP 1 og LAP 2  som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Brosjyre om Ledelse av prosesser (pdf-fil)

 

– Skreddersydd for kulturskoleledere

 

Maja-Lisa Sandlien Halseth, rektor ved Kvæfjord kulturskole, er i gang med LAP 1-studiet som hadde oppstart på Gardermoen sist høst. Hun anbefaler kolleger i Troms og Finnmark om å melde seg på LAP 1 i Alta. – Aldri i løpet av mine åtte år i kulturskolen, har jeg deltatt på noe som har vært så matnyttig i min jobb som kulturskolerektor. Det å kunne fokusere min egen rolle og samtidig ha tid til å kunne drøfte med andre i samme situasjon har allerede gitt meg mye positivt i mitt arbeid lokalt, sier Sandlien Halseth.

 

– Det er tid til drøfting og dialog, og vi deler med hverandre det som fungerer godt og det som eventuelt ikke fungerer så godt. De prosjektene vi jobber med i hverdagen jobbes det også med på samlinger. En vinn-vinn-situasjon. Et supert studium, skreddersydd for kulturskoleledere. Anbefales! sier Maja-Lisa Sandlien Halseth.

 

– Fikk unik innsikt i egen lederrolle

 

Også Irene Persen, rektor ved Porsanger kulturskole, har tatt LAP 1, og er meget tilfreds med utbyttet.

 

– LAP-studiet ga meg en unik innsikt i egen lederrolle og de utfordringer en som kulturskolerektor møter underveis i det daglige virket. Jeg ble personlig berørt av hva ledelse egentlig innebærer, og lærte at bak enhver suksess befinner det seg godt samarbeid. Gjennomgående ledelse var kjernen i prosessen, noe som ga meg mulighet for nytenking og utvikling. Vi ble guidet gjennom hele prosessen av dyktige lærere, sier Irene Persen.

 

– Enormt lærerikt og inspirerende 

 

Hege Segtnan (bildet), rektor ved Skaun kulturskole, har gjennomført LAP 1, og har mange lovord om studiet. Nå er det aktuelt for henne å melde seg på LAP 2 i Trøndelag kommende høst. 

 

– Jeg har jobbet i kulturskole «hele mitt liv», som treblåslærer og dirigent. Etter hvert fikk jeg administrative oppgaver i tillegg til undervisning. Da meldte behovet seg for kompetanseheving innen ledelse, både på ledelse av mennesker, prosjekt og prosesser. Da muligheten for å delta på LAP 1-studiet i Møre og Romsdal dukket opp, ønsket jeg å delta der, sier Segtnan, som ble rektor etter fullført studium.

 

– Studieinnholdet var helt midt i blinken for min del. Det var enormt lærerikt og inspirerende, sier Hege Segtnan. Hun forteller at utbyttet var veldig bra og det på flere plan. – For det første fikk jeg satt fokus på min egen rolle som mellomleder i kommunal sektor. For det andre lærte jeg mye gjennom å få kjennskap til de andre studentenes erfaringer og kunnskap, sier Segtnan.

 

Primærmålgruppene

 

For samtlige studietilbud gjelder at kulturskoleansatte i de respektive fylkenes kulturskoler utgjør primærmålgruppa, men en kan søke samtlige studier uansett bosted.

 

Både LAP 1 og LAP 2 er samlingsbaserte studier, med totalt 13 samlingsdøgn fordelt på seks samlinger i løpet av studieåret.

 

Kvalifikasjonskrav for eksamen er treårig høyere utdanning (180 studiepoeng). Søkere med 1-2 års høyere utdanning og minst fem års arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Se mer om opptakskrav på påmeldingssida:

 

Mulig bro til erfaringsbasert master

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er det Senter for livslang læring som er kulturskolerådets samarbeidspartner. Den tredje parten i samarbeidet  Lederskap  er et institutt for dynamiske ledelse og organisasjonsutvikling, som altså blant annet tilbyr lederutvikling.

 

Les også nyhetssak fra januar 2019: Inngår avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

 

Norsk kulturskoleråd ønsker etter hvert å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape en bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.

 

De tre partenes formaliserte samarbeid skyldes de gode erfaringene de alle har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016 og som fortsatt pågår.

 

Les også: Nyhetssak fra 2017  om kulturlederopplæringen i Møre og Romsdal

 

 

Høgskolen i Innlandet legger til rette for og gjennomfører eksamen.

Les flere nyheter!