Ny Kulturbarn-konferanse høsten 2020

13.01.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny Kulturbarn-konferanse høsten 2020

OSLO: Prosjektet Kulturbarn avrundes på samme måte som det startet, ved at det arrangeres en Kulturbarn-konferanse. Det skjer 11.–12. november 2020, i Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo.

 

Program og påmelding starter senere, men tid og sted for konferansen er altså klart og smart å merke seg for alle som arbeider med og/eller har interesse for kulturtilbudet som tilbys de yngste blant oss: barn i aldergruppa null til åtte år.

 

Kulturbarn er et utviklingsarbeid mellom Kulturtanken, Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen og Norsk kulturskoleråd. Prosjektet – inkludert to konferanser – er en videreføring av Kykeliky-konferansene i sin tid ble gjennomført i samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen.

 

Prosjektet er et utviklingsprosjekt som skal bidra til å finne ulike samarbeidsmodeller for skole-, barnehage-, kunst- og kulturfeltet i kommunene. Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene og finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene.

 

I november rundes altså prosjektet av med en nasjonal konferanse der erfaringene fra prosjektet blir lagt fram. Prosjekt- og konferansearrangørene håper å se at deltakelse i prosjektet har bidratt til både økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og at personalet som jobber med aldersgruppen har fått økt kompetanse på feltet.

 

Konferansen vil både bestå av foredrag og verksted samt en presentasjon fra de seks Kulturbarn-kommunene som har i halvannet år har arbeidet med å finne nye samarbeidsmodeller på det aktuelle feltet.

Les flere nyheter!