Kompetansepåfyll for 200 kulturskoleansatte i Rogaland

2020 Kursdager 28.1.png
KLAR FOR FØRSTE KURSDAG: Prosjektledere og kulturskoleledere i Nordea-prosjektet KUL-TUR har gjennomført første prosjektledersamling. Nå samles 200 kulturskoleansatte til kursdag med Sigrun Agøy Engum (innfelt bilde) som kursholder.
30.01.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kompetansepåfyll for 200 kulturskoleansatte i Rogaland

SAUDA: Nå sparkes Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland for alvor i gang. Torsdag 30. januar arrangeres første kursdag i Sauda, og innen kort tid arrangeres samme kurs i Haugesund og Stavanger.

 

200 kulturskoleansatte vil dermed være i gang med å få påfyll av kompetanse innen produksjon, formidling og entreprenørskap samt synliggjøring av kulturskoleaktivitet.

 

Dokumentasjon og markedsføring

 

Denne første kursdag i Nordea-prosjektet KUL-TUR i Rogaland – med Sigrun Agøy Engum (bildet) som kursholder – tilbys med samme innhold og samme kursholder på tre ulike steder, og handler om mobiltelefonen som verktøy for dokumentasjon og markedsføring på sosiale medier.

 

Kurset skal gi praktisk innføring i hvordan en kulturskoleansatt best kan bruke mobiltelefonen til å lage godt innhold som fungerer i digitale kanaler. Kursdeltakerne får også tips om markedsføring på sosiale medier

 

Prosjekt i ny drakt

Nordea-prosjektet KUL-TUR kommer i ny drakt i 2020. Etter flere runder der en håndfull kommuner fra ulike deler av landet har vært med i hver prosjektrunde, er 22 av 23 kommuner i Rogaland påmeldt Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. 

 

I hver deltakerkommune er det utpekt en prosjektleder for kommunens involvering i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. Sist fredag var prosjektlederne samt kulturskolelederne samlet til første prosjektledersamling, som dermed ble aller første møtepunkt i prosjektet.

 

Styrke kulturskolenes kompetanse

 

Nordea og Norsk kulturskoleråd – hver for seg og sammen – har et ønske om å være en viktig samfunnsaktør, lokal ressurs og bidragsyter i lokalsamfunnene rundt i landet. Samarbeidet mellom partene startet allerede i 2009. I høst ble en ny avtale signert, en avtale som gjelder for perioden 2020–2021, der Nordea er gitt opsjon på forlengelse av avtalen i inntil fem år fra og med 2022.

Partene ønsker gjennom dette prosjektet å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen er blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Norsk kulturskoleråds samarbeid med Nordea inneholder fortsatt flere initiativ som dekker hele landet. Blant annet nettstedet kulturskolebanken.no - en verktøykasse for kulturproduksjoner, «Talent møter mentor» og kulturskolepris.

 

Les lengre artikkel og mer på kulturskolebanken.no

Les flere nyheter!