Udir er tildelt kulturskolerelaterte oppdrag

2019 Tildelingsbrev 7.1.png
KULTURSKOLERELATERTE OPPDRAG: Udir er tildelt to kulturskolerelaterte oppdrag i 2020 som del av Kunnskapsdepartementets oppfølging av strategien "Skaperglede, engasjement og utforskertrang".
07.01.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Udir er tildelt kulturskolerelaterte oppdrag

OSLO: Utdanningsdirektoratet skal utvikle informasjon og synliggjøre kulturskolen samt hjelpe regjeringa å finne løsninger for å få informasjon og oversikt over kompetansen i kulturskolen og bruken av delte stillinger. Dette er oppdrag Kunnskapsdepartementet gir direktoratet i Tildelingsbrevet for 2020.

 

Begge oppdrag er relatert til oppfølging av strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning» som ble lansert høsten 2019. Oppdraget om å utvikle informasjon og synliggjøre kulturskolen er også knyttet til arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldinga, der en styrket kulturskole for fremtiden er et av hovedtemaene.

 

Tildelingsbrevet finner du her på regjeringen.no

 

I tildelingsbrevet formidles Stortingets budsjettvedtak, økonomiske rammer og en nærmere beskrivelse av Kunnskapsdepartementets styring av Utdanningsdirektoratet (Udir) i 2020. Tildelingsbrevet gir en overordnet, men ikke uttømmende oversikt over hva Utdanningsdirektoratet skal prioritere og utføre for gjeldende år.

 

Oppdrag som gis i tildelingsbrevet, er nye oppdrag av tidsavgrenset varighet som Udir ikke tidligere er tildelt. Udir kan også motta nye tildelinger og oppdrag gjennom året gjennom tillegg til tildelingsbrev.

 

De to kulturskolerelevante oppdragene

 

1) Oppdrag nr. 2020-002: Oppfølging av strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning

 

Bakgrunn: 18. august 2019 lanserte Kunnskapsdepartementet strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. De fleste tiltakene i strategien følges opp gjennom pågående og parallelle prosesser som fagfornyelsen, eksamensgruppas arbeid og Kompetanse for kvalitet, men enkelte tiltak krever egen oppfølging.

 

Beskrivelse av oppdraget

 

Direktoratet bes om å følge opp følgende tiltak i strategien om praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning:

 

  • Regjeringen vil etablere satsingen Barn og unge i bevegelse som skal bidra til økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO, og fremme variert og tilpasset opplæring og estetiske læringsprosesser i alle skolens fag (tiltak 16)
  • Regjeringen vil kartlegge barnehagepersonalets kompetanse innenfor de praktiske og estetiske fagområdene (tiltak 17)
  • Regjeringen vil finne løsninger for å få jevnlig informasjon og oversikt over kompetansen i kulturskolen og bruken av delte stillinger (tiltak 28)

Direktoratet må også utvikle en kompetansepakke i teknologi, programmering og algoritmisk tenkning og tiltak for å støtte praktiske og estetiske læringsprosesser, jf. tiltak 14.

 

Frist: 1. januar 2021.

 

2) Oppdrag nr. 2020-011: Utvikle informasjon om kulturskolen og den kulturelle skolesekken

 

Bakgrunn: I forlengelsen av PE-strategien (Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning») og i forbindelse med arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldinga, vil vi også at Udir skal utvikle informasjon og synliggjøre kulturskolen.

 

Beskrivelse av oppdraget

  • Utarbeide og synliggjøre informasjon om kulturskolen
  • Utvikle informasjon til foresatte om kulturskolen på flere språk
  • I samarbeid med Kulturtanken sørge for at relevansen for læreplanene (LK2020) av tilbudene i DKS blir formidlet i sektor

Frist: 1. september 2020.

Les flere nyheter!