Lederkonferansen 2021: Programmet klart – påmelding mulig

25.02.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederkonferansen 2021: Programmet klart – påmelding mulig

OSLO: Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere. Vi snakker om Lederkonferansen 2021, som arrangeres som nettkonferanse 8.–9. april 2021. Påmelding er mulig til og med torsdag 25. mars.

 

Arrangørene Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole er tilfredse med å kunne tilby et sterkt program. Temaet for konferansen som ble avlyst i fjor, er i følge arrangørene enda mer aktualisert i år, sett i lys av koronapandemien.

 

– Lederkonferansen 2021 bygger på de erfaringer vi har gjort oss dette året og potensialet vårt framover, sier prosjektleder Kristin Geiring, som er ansatt som rådgiver i Norsk kulturskoleråd.

 

Omfattende program medfører deltakeravgift

 

I fjor ble Lederkonferansen avlyst kort tid før arrangementet skulle finne sted – på grunn av koronapandemien. Men i år blir det konferanse igjen, for første gang på nett. Pandemi, postpandemi, digitalitet og et mangfoldig "samfunn 3.0", er naturlige stikkord i årets nettkonferanse.

 

Påmeldingsfrist er i uka før påske, torsdag 25. mars, for å gi arrangørene tid til å kvalitetssikre.

 

– Påse at du gjør en personlig påmelding innen fristen samt at du har en egen pc/Mac tilgjengelig ved konferansestart, slik at du kan delta fullt ut i de ulike delene av konferansen. Men sitt gjerne sammen med andre i pauser og under plenumsinnslag, for å øke læringsutbyttet. Og så minner vi om årets sosiale event første konferansedag kl. 18.00, som vi håper vil gi deltakerne en spennende, artig og utbytterik opplevelse, sier prosjektleder Kristin Geiring.

 

Konferansen har egen nettside

 

Lederkonferansen 2021 har egen nettside, der du finner alt om konferansen:

 

  • Alltid oppdatert program
  • Omtaler av innhold og bidragsytere
  • Lenker til påmeldingsskjema og aktuelle nyhetssaker

Legg gjerne denne nettadressen som bokmerke i nettleseren din:

kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/lederkonferansen-2021

 

Direkte til påmeldinga  Frist: 25. mars 2021.

 

Brenna, Falkum og Krokan

 

Trekløveret Brenna, Falkum og Krokan er altså hovedforedragsholdere, slik det var tenkt også på Lederkonferansen 2020  før koronapandemien førte til at den måtte avlyses. Alle tre har justert sine foredrag i forhold til tida vi lever i, slik at arrangørene er trygge på at det er høyaktuelle foredrag som leveres.

 

Hvordan sette hele mennesket i sentrum gjennom god mangfoldsledelse 

Loveleen Rihel Brenna (bildet) er forretningsutvikler, forfatter og daglig leder for Seema, senter for mangfoldsledelse som hun startet 2012. Seema knytter mangfold og likestilling til økt verdiskaping, effektivitet, bærekraft, bedre oppgaveløsning og fremtidsrettet organisasjonskultur. Hun har dybdeerfaring fra arbeid med ledelse av mangfold og likestilling og ledet komitéen som utviklet «Norsk standard for mangfoldsledelse», den første i verdenssammenheng. Brenna har gitt ut flere bøker. 

 

Mangfold bidrar til økt verdiskapning, bærekraft, bedre kvalitet og innovasjon, forutsatt at det som er hogd i stein brytes ned. Og at ledelsen åpner opp for ny innsikt, perspektiv og måter å forstå og løse oppgaver på. Dette konferanseforedraget med Loveleen Rihel Brenna fokuserer kompetansen ledelsen trenger innen mangfoldsledelse og hvordan dette kan jobbes med under og etter en pandemi.

 

Medvirkning som styreform i lys av et digitalt samfunn 

 

Eivind Falkum (bildet) er dr.philos. og seniorforsker ved OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet. Medbestemmelse og medvirkning har vært hans forskningstema i snart 25 år. Arbeidsforskningsinstituttets arbeid harbidratt til ny forståelse av hva styring og ledelse er og hva det kan være i vår tid. På Lederkonferansen 2021 skal han foredra om medvirkning som styreform.

 

I 2016 etablerte Arbeidsforskningsinstituttet sammen med fem fagforbund Medbestemmelses­barometeret. Undersøkelsene har vist at det norske bedriftsdemokratiet er under press. Undersøkelsene har ledet til nye forståelser av hva styring og ledelse er, og hva det kan være i vår tid. Falkum bruker i sitt foredrag data fra Medbestemmelsesbarometeret 2020 i tillegg til data fra egen undersøkelse på nedstengingen under pandemien, som viser store endringer i arbeidslivet.

 

«Det digitale skiftet»

 

Arne Krokan (bildet) er professor dr.polit. ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han er utdannet sosiolog og medieviter. Krokan forsker på hvordan teknologi endrer samfunnet. Han skriver bøker om overgangen til det digitale nettsamfunnet og underviser kurs om "digitalisering og digital transformasjon" både på "gamlemåten" og rene nettbaserte kurs. Hans siste bok er "deling plattform tillit", om den fremvoksende plattform- og delingsøkonomien og konsekvenser for ulike nivåer i samfunnet og måten vi forholder oss til hverandre på.

 

Hva må vi kunne i det digitale nettsamfunnet?

Om hvordan ny teknologi påvirker arbeidsprosesser og hvilken kompetanse fremtidens samfunn krever av oss, dersom vi ikke skal bli "helt tatt" av enten kunstig intelligens eller de store internasjonale plattformselskapene, eller begge deler.

 

Parallelle sesjoner begge dager

 

Videre blir det begge konferansedagene parallelle sesjoner, der en må gjøre valg. Første dag er det to programposter å velge blant:

 

  • Vurdering for læring og profesjonsutvikling med nettbasert støtte ved prosjektleder Vegard Vålnes Meland (bildet),

    Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet

 

 

og

 

 

  • Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet  Mellom praksis og inkludering ved senterleder CKI Niels Righolt (bildet), Center for Kunst og Interkultur

 

Sosial samling i Gather

 

Torsdag kveld inviteres konferansedeltakerne til sosial mingling og nettverking på den interaktive plattformen Gather (Gather.town). Her blir det muligheter for uformell prat, erfaringsutveksling og deling av ideer m.m.

 

Tre paralleller fredag

 

Dag to blir valget enda vanskeligere når det kommer til sesjonen med flere alternative tilbud, for da er det tre tilbud å velge mellom:

 

Kulturskole i endring  som del av en helhetlig samfunnsutvikling ved virksomhetssjef Sylvia Carlsdotter (bildet) og kulturutvikler for barn og unge Anna-Carin Uggla, begge fra Kulturskolan i Simrishamn samt rektor Ingvild Aas, Molde kulturskole

 

Strategisk kompetanseplanlegging. Hva? Hvorfor? Hvordan? ved spesialrådgiver Hanne Børrestuen, KS, og varaordfører i Nittedal kommune

 

Samspill i politikk og administrasjon – hva er viktig for ledelse? ved områdedirektør samfunn, velferd og demokrati Helge Eide, KS, i dialog med Gunnar Skaar, tidligere leder med erfaring fra offentlig forvaltning og kulturskole 

 

Fokus på barne- og ungdomsmeldinga

 

Før de tre parallellene får alle oppleve Anders Rønningen, førsteamanuensis i musikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, ta for seg Sentrale punkt i barne- og ungdomskulturmeldingen, stortingsmeldinga som lanseres 19. mars.

 

Innledning og avrunding

 

Konferansen vil bli åpnet av Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, og styreleder Bjørn Arild Gram, KS, mens Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd, runder den av med både ved å oppsummere konferansen samt se den i et fremtidsretta, nasjonalt perspektiv. 

 

Tone Østerdal er konferansens konferansier. Østerdal er daglig leder for Norske Konsertarrangører.

 

Mer informasjon om Lederkonferansen 2021 finner du altså på nettsida Lederkonferansen 2021 på kulturskoleradet.no. Nyheter om konferansen og andre kulturskoleerelaterte nyheter finner du ellers annenhver uke i nyhetsbrevet Kulturtrøkk, som det er gratis i abonnere på.

Les flere nyheter!