Kulturskolelærere kan søke videreutdanning i regi av Kompetanse for kvalitet

02.02.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolelærere kan søke videreutdanning i regi av Kompetanse for kvalitet

OSLO: Kulturskolelærere med lyst og/eller behov for kompetansepåfyll, kan få dette gjennom videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet». Søknadsfristen for studietilbudene med oppstart høsten 2021, er 1. mars.

 

Kulturskolelærere er en av målgruppene for strategien «Kompetanse for kvalitet», som ble lansert av regjeringa i 2015.

 

Basen er åpen – søknadsfristen er 1. mars

 

Basen hvor en søker om videreutdanning åpnet på udir.no 1. februar. Fristen for å søke er 1. mars.

 

Søke gjør du på udir.no her

 

For å søke må du må logge inn med enten Bank-ID eller Feide. Innen fristen kan du når som helst endre opplysningene i søknaden din, ved å logge deg inn på nytt. Søknaden går først til skoleeier, der søknaden enten godkjennes eller avslås i kommunen. En godkjent søknad sendes så til Utdanningsdirektoratet, for videre behandling.

 

Merk: Du kan søke et av studietilbudene i studiekatalogen til Udir, som er spesielt opprettet for «Kompetanse for kvalitet».

 

Alternativt kan du søke et annet videreutdanningstilbud universiteter eller høgskoler tilbyr, og likevel ha muligheter for å ta en videreutdanning på 30 studiepoeng.

 

Ønsker du å søke et annet studium utenom Udir-katalogen, må du selv skaffe studieplass.

 

Mer viktig informasjon om videreutdanning for lærere finner du på udir.no her.

 

Viktige datoer i 2021

 

  • 1. februar: Søknadsskjema og oversikt over tilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15 mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
  • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

Vikar – og stipendordning

 

Når du fyller ut søknadsskjemaet, vil du måtte prioritere om du ønsker vikarordning eller stipendordning.

 

Vikarordning: Ved vikarordning frigjøres du fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5%-stilling dersom du tar 30 studiepoeng.

 

Stipendordning: I stipendordningen får du 120 000 kroner i stipend dersom du tar 30 studiepoeng.

 

Også vikar- og stipendordningen finner du mer informasjon om på udir.no her.

Les flere nyheter!