Utlyser stimuleringsmidler til FeriePULSE

22.02.2021 Egil Hofsli (tekst) Kim Husby (foto)
Del på:

Utlyser stimuleringsmidler til FeriePULSE

OSLO: I samarbeid med Norsk kulturskoleråd lyser Norges Musikkorps Forbund (NMF) ut stimuleringsmidler, for at kulturskolen i samarbeid med korps kan tilby musikkseminaret FeriePULSE i sine lokalmiljø.

 

Tilskuddsordningen er finansiert med midler fra Kulturtanken til to prosjekt.

 

Søknadsfrist: 15. april 2021. Søknadsadresse finner du til slutt i artikkelen.

 

Om tiltaket

 

FeriePULSE er samlebetegnelsen på NMFs lavterskel musikkprosjekt for alle barn og unge i grunnskolealder. Det er gratis å delta og det er ikke en forutsetning at en kan spille et instrument. Prosjektet arrangeres til ulike tider av året – HøstPULSE arrangeres i høstferien, SommerPULSE om sommeren og HelgePULSE i helg/langhelg.

 

Mer informasjon om FeriePULSE finner du her:

musikkorps.no     YouTube     kavlifondet.no

 

Prosjektmål 

 • Bidra til at flere barn og unge finner veien til faste kulturaktiviteter som kulturskole og korps samt at flere blir værende i aktiviteten over tid.
 • Gi barn i grunnskolealder gode opplevelser som de kan dele i skolegården. 
 • Synliggjøre korps og kulturskole som relevante fritidsaktiviteter for flere.
 • Stimulere til økt samhandling lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester.
 • Styrke kulturskoler og korps til å videreføre tiltaket.

Tildelingen inkluderer

 • Tredagers musikkseminar med NMFs erfarne FeriePULSE-team bestående av musikalsk leder, dansepedagog og musikk/aktivitetsleder.
 • En forberedelsesdag med lokale krefter dagen før musikkseminaret. Dagen kan inkludere aktiv involvering av lokale ungdomsassistenter.
 • Ansvar for faglige innholdet for forberedelsesdag og musikkseminar.
 • Ansvar for utgifter til honorar, reise og overnatting for FeriePULSE-teamet.
 • Faglig og organisatorisk veiledning under prosjektperioden. Tilgang til rammeplan for FeriePULSE utviklet av NMF, produksjonsplaner og andre maler. Kunnskap deles gjennom digitale møter.

Kriterier for tildeling

 • Kulturskoler (og eventuelt andre avdelinger/ enheter i kommunen) søker i samarbeid med lokale skolekorps.
 • Både kulturskolen og korpsene må investere arbeidsinnsats, midler og andre nødvendige ressurser som trengs utover tildelingen.

Om søknaden

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 

 • Hvem er samarbeidspartnerne?
 • Kort beskrivelse av ansvarsfordeling og intern forankring.
 • Navn på ansvarlig produsent.
 • Hvordan vil partene jobbe for å nå barn som står uten fritidsaktiviteter?
 • Hvordan vil partene jobbe for å få deltakere som står utenfor fritidsaktiviteter inn i fast organisert aktivitet i etterkant av prosjektet?

Tidsplan

 • Søknadsfrist: 15. april
 • Saksbehandlingstid: To uker 
 • Prosjektperiode: 1. september  15. desember
 • Rapporteringsfrist: Fire uker etter gjennomført prosjekt

Søknad sendes per e-post til silvelin@musikkorps.no.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Silvelin Havnevik (silvelin@musikkorps.no) eller Birgitte Grong (birgitte@musikkorps.no).

Les flere nyheter!