Lederdager i nord - på seks steder høsten 2017

2017 Lederdager 29.5.png
NYTT TILBUD: Lederdager i nord arrangeres høsten 2017. Roy-Asle Andreassen og Marlen Faannessen er blant foredragsholderne.
28.05.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederdager i nord - på seks steder høsten 2017

SORTLAND: Med konferansedag-konseptet Lederdager i nord 2017 håper Norsk kulturskoleråd å nå riktig mange nordnorske kommuner med en dose kulturskoleutvikling kommende høst.

 

Lederdager i nord 2017 består av i alt seks éndagskonferanser på seks steder i regi av kulturskolerådet sentralt og rådets fylkesavdelinger i de tre nordnorske fylkene. I likhet med Kulturskoledagene 2017-2018 vil også Lederdager i nord 2017 ha en klar relasjon til rammeplanen for kulturskolen som Norsk kulturskoleråd har utgitt og nå bistår mange kommuner med å implementere.

 

På Lederdager i nord 2017 håper arrangøren at både kulturskoleledere og og representanter for kulturskoleeierne vil delta. I tillegg vil det bli mulig for kulturskolene å delta med én lærer hver. Disse deltakerplassene har arrangøren tiltenkt lærere som har eller vil få sentrale oppgaver i forbindelse med kulturskoleutvikling, rammeplanimplementering o.l.

 

Andreassen, Faannessen og Mikkelsen

 

Alt av program er ikke klart, det foreligger når påmelding åpner medio august, men førstelektor Roy-Asle Andreassen fra Høgskulen i Volda vil trolig delta som foredragsholder på et flertall av konferansene. 

 

Seniorrådgiver Jørn-Arild Mikkelsen fra KS-Konsulent skal delta sammen med Andreassen på de tre konferansene i Nordland. Seniorrådgiver Marlen Faannessen - også fra KS-Konsulent - er aktuell som foredragsholder på én eller flere av de øvrige konferansene.

 

Arrangøren håper også disse konferansene kan være en god måte for kommunene til å finne ut om de bør søke om deltakelse når Norsk kulturskoleråd i 2018 går i gang med en ny runde med veiledningsarbeid i tilknytning til implementering av rammeplanen for kulturskolen.

 

Konferansesteder, -datoer og -program

 

Konferansene finner sted slik:

  • Sortland: 26. september   Program
  • Fauske: 27. september   Program
  • Mosjøen: 28. september   Program
  • Stockholm: 4. oktober*
  • Lakselv: 26. oktober   Program
  • Vadsø: 27. oktober   Program

*) Konferansen arrangeres i forbindelse med studietur i regi av Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard. Program for denne lederdagen kommer senere.

 

Påmelding til konferansene i Nordland og Finnmark gjøres her.

 

Enklere å delta – og billigere

 

Lederdager i nord prøves i år ut som et alternativ for landsdelens utgave av Kulturskoledagene. Intensjonen er at en på denne måten håper å nå enda flere i en landsdel som det ofte er kostbart og tidkrevende å reise i når en skal på kurs og konferanser.

 

Nå blir det betraktelig kortere og billigere å reise for veldig mange. Konferansene er med omhu plassert og tidsavgrensa slik at det skal være mulig for så å si alle deltakere å slippe overnatting.

Les flere nyheter!