Utlyser midler til forskning på barn og unges kunst og kultur

2017 Forskningsmidler 16.5.jpg
FIRE MILL. KR: Det er satt av til sammen fire millioner kroner til kulturrådets forskningssatsing.
16.05.2017 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Utlyser midler til forskning på barn og unges kunst og kultur

OSLO: Kulturrådet lyser nå ut midler til forskning om kunsten og kulturens plass i barn og unges liv. Forskningssatsingen ble vedtatt i 2016 og det lyses nå ut midler til forskningsprosjekter innenfor rammen av dette programmet.

 

Målet med den nye forskningssatsingen er å utvikle kunnskap med et bredere samfunnsperspektiv som skal bidra med nye perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv.

 

Se sak om forskningssatsingen

 

Det er satt av til sammen fire millioner kroner til forskningssatsingen. Kostnadsrammen for prosjekter er inntil to millioner kroner.

 

Utlysningen

 

Kunst og kultur for barn og unge har vært et viktig kulturpolitisk satsingsområde gjennom flere tiår, ikke minst gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), initiativer og støtteordninger i Kulturrådet og publikums- og formidlingstiltak ved ulike kunst- og kulturinstitusjoner.

 

Kulturrådet skal nå igangsette en forskningssatsing som skal bidra til å gi nye kunnskaper og perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv. Prosjekter i satsingen skal ta i betraktning forhold i samtida som er med på å prege barn og unges estetiske erfaringer og som virker inn på vilkårene for deltagelse, utøvelse eller tilgang til kunst og kultur. Det kan for eksempel være utviklingstrekk innen kulturpolitikk og -forvaltning, nye sjangere og kunstformer, praksiser og erfaringer knyttet til rekruttering og deltagelse eller bruk av nye medier, teknologier og kommunikasjonsmåter.

 

Prosjekter i satsingen skal ha en tydelig kunst- og kulturfaglig tilnærming og være relevante for Kulturrådets arbeid. Det er ønskelig at de undersøker og diskuterer kategorien barn og unge, for eksempel ut fra forskjeller i alder, geografi, kjønn og sosial bakgrunn. Det er også ønskelig at prosjektene kombinerer ulike fagtradisjoner og er formidlingsmessig nyskapende.

 

Mer om søknadsprosess o.l. på kulturradet.no her

Les flere nyheter!