Oppsummerende samling om veiledning for 56 kommuner

2020 Oppsummerende samling 23.11.png
OPPSUMMERING: Professor Halvor Bjørnsrud skal holde foredrag når Norsk kulturskoleråd inviterer 56 kommuner til oppsummerende samling etter endt veiledning i kulturskoleutvikling.
24.11.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Oppsummerende samling om veiledning for 56 kommuner

TRONDHEIM: Det er ofte nyttig å tenke seg om ved veikryss, før en velger veien videre. Sånn tenker Norsk kulturskoleråd, som 3. desember inviterer til «oppsummerende samling», for 56 kommuner som har fått veiledning i kulturskoleutvikling og som nå skal i gang med «livet etter veiledning».

 

Samlingen var opprinnelig tenkt som en fysisk samling for 180 deltakere på Gardermoen våren 2020, men som så mye annet under koronapandemien ble den utsatt, og vil nå bli arrangert som et webinar. 56 deltakerkommuner i det som kalles andre runde av Norsk kulturskoleråds veiledningstjeneste, er invitert til webinaret.

 

Les mer om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

 

– Hensikten med denne oppsummerende samlingen er selvsagt å reflektere rundt egne og andres erfaringer, for å styrke bevisstheten rundt hva veiledningskommunene egentlig har vært gjennom siden veiledningsperiodens oppstart i januar 2019. Men, mest av alt ønsker vi at denne samlingen skal være en slags kickoff for noe nytt, en start på «livet etter veiledning», sier Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

På webinaret vil en fokusere hvordan kommunene nå selv skal holde i utviklingsarbeidet, etter at veileder har trukket seg ut. Likeså hva som er kjennetegn på et «bærekraftig» utviklingsarbeid.

 

Foredrag ved Halvor Bjørnsrud samt erfaringsdeling

 

Deltakerne skal selv bidra i samlinga gjennom erfaringsdeling i ulike grupper. I tillegg vil Halvor Bjørnsrd  professor, dr.polit. i pedagogikk, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge  holde et foredrag som skal hjelpe kommunene videre i arbeidet med kontinuerlig kulturskoleutvikling. Det har fått tittelen "Refleksjoner for handlinger og kontinuitet i kulturskolens utviklingsarbeid".

 

I forkant av samlinga er et utsendt en spørring til deltakerkommuner med spørsmål knytta til deltakelse i veiledningsordningen. Hensikten med denne spørringa er å kartlegge i hvilken grad veiledningsordningen fungerer etter hensikten, og hvordan Norsk kulturskoleråd eventuelt kan forbedre ordningen.

Les flere nyheter!