Temamøte om Fremtidens kulturskole: Bidragsytere klare

19.11.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Temamøte om Fremtidens kulturskole: Bidragsytere klare

ASKER: 300 deltakere er påmeldt når Norsk kulturskoleråd og KS 4. desember arrangerer temamøte om Fremtidens kulturskole. Arrangørene har invitert blant annet kulturskoleeiere, kulturskoleledere og ansatte i kulturskolen. Samt alle andre som synes dette er et viktig og spennende utviklingsområde i samfunnsutviklingen.

 

Temamøtet finner sted på videokonferansetjenesten Zoom fredag 4. desember kl. 9.30–12.00.

 

Påmelding kan du gjøre på kulturskoleradet.no her

 

Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, har KS og Norsk kulturskoleråd nå et kunnskapsgrunnlag, samlet blant annet i en rapport. Denne og det øvrige mangfoldet av erfaringer vi har gjort i samspill med kommunene, og fått formidlet fra kommuner og andre aktører, danner utgangspunkt for videre arbeid med fremtidens kulturskole.

 

Nå er flere av temamøtets bidragsytere og programinnslag klare:

 

  • Presentasjon av arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen, en statusrapport v/representant for Kunnskapsdepartementet
  • "Helhet og sammenheng i oppvekstfeltet - kulturskolen rolle" v/Trond Kalhagen, spesialrådgiver i KS og medlem av prosjektgruppa for Fremtidens kulturskole
  • "Kulturskole 3.0, samskaping og kulturskolens rolle" v/Morten Hagevik, rektor ved Porsgrunn kulturskole, som er deltaker i forpiloten kulturskole 3.0
  • "Kulturskole 3.0, samskaping og kulturskolens rolle" v/Hilde Bjørkum, kommunalsjef for kultur i Sunnfjord kommune, som også er deltaker i forpiloten kulturskole 3.0
  • Presentasjon av prosjektrapport og tanker for det videre arbeidet v/Torkel Øien, prosjektleder for Fremtidens kulturskole

Flere bidrasytere og flere innslag kan komme til.

 

– Vi presenterer funn og innspill fra arbeidet så langt, samtidig som vi vil si noe om hvordan vi ser for oss å ta dette videre, sier Torkel Øien, rådgiver både i Norsk kulturskoleråd og KS.

 

– Formålet med det videre prosessarbeidet er å fokusere kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i samfunnet og i det kommunale tjenestetilbudet. Vi skal nå operasjonalisere og levendegjøre materialet i konkret utviklingsarbeid og bevisst kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling, sier Øien, og håper på at mange vil være med både på temamøtet og i det videre utviklingsarbeidet.

 

– Det er veldig fint om det blir flere deltakere fra samme kommune. Vi legger opp til en praktisk økt. Enten med andre fra egen kommune, eller på tvers i kommune-Norge om dere deltar «alene», sier Torkel Øien.

 

Anbefalinger og frampek for videre arbeid

 

Det videre arbeidet i prosjektet, ønsker å ta noen av perspektivene som gjelder helhetlig utvikling i kommunal sektor, samskapingskommunen og bærekraftperspektiv samt brukeren i sentrum, inn i det konkrete kommunale arbeidet.

 

I det videre arbeidet planlegges blant annet dette, som et av arbeidsområdene: «Pilotarbeid med kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i samskapingskommunen».

 

– Det inviteres til et utviklingsprosjekt våren 2021, som fokuserer kulturskole 3.0 som en drivkraft og utviklingsaktør i samfunnsutviklingen. Det blir en åpen utlysning til alle landets kommuner. Målet er, gjennom prosessarbeid i den enkelte kommune og sammen med øvrige deltakerkommuner, å utvikle arbeidsmåter, kjennetegn på måloppnåelse og prosesskvalitet i samskapingsarbeid lokalt, sier Torkel Øien.

Les flere nyheter!