Norsk kulturskoleråds landsting: Protokollen signert og offentliggjort

2020 LT etterpå.png
LANDSTING PÅ NETT: Norsk kulturskoleråds landsting 2020 ble arrangert som nettmøte. (Foto: T.Q./UNsplash)
11.11.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Norsk kulturskoleråds landsting: Protokollen signert og offentliggjort

TRONDHEIM: Nå er protokollen fra Norsk kulturskoleråds landsting 2020 signert og utlagt på kulturskoleradet.no. Der finner du også alle andre landstingsrelevante dokument m.m.

 

Landstinget ble arrangert 22.–23. oktober – som nettmøte. Opprinnelig skulle landstinget vært arrangert i Stjørdal, men koronapandemien gjorde at tinget ble satt i digitale former – via videokonferansetjenesten Zoom. Landstinget ble strømmet direkte på YouTube, og kan ses i opptak for den som ønsker det.

  

Relevante nyhetssaker o.l.

Avholdes hvert fjerde år

 

Landstinget ble innført i 2016, etter at Norsk kulturskoleråds landsmøte 2016 vedtok nye vedtekter. Landstinget avholdes hvert fjerde år innen utgangen av november. Mellom landstingene er det etter Landstinget 2020 hovedstyret som er Norsk kulturskoleråds øverste styringsorgan.

Les flere nyheter!