DUS-Akademiet tilbyr kulturskoleansatte gratis kurs i devised teater

DUS Akademiet tilbyr gratis onlinekurs til ansatte i kulturskolen.
05.02.2024 Egil Hofsli (tekst) dusakademiet.no (illustrasjon)
Del på:

DUS-Akademiet tilbyr kulturskoleansatte gratis kurs i devised teater

DUS-Akademiet har utvikla et onlinekurs i devised teater, som tilbys gratis til lærere/-instruktører/-skuespillere tilknytta teaterfaget i kommunale kulturskoler. Tilbudet varer ut februar, og påmeldte deltakere har kurset tilgjengelig i 100 dager.

 

> Her finner du kurset og påmelding på dusakademiet.no

 

Hvordan fungerer kurset

 

DUS-Akademiet er en online plattform med kurs for skuespillere og instruktører. Devised kurset består av en rekke korte læringsvideoer inndelt etter tema. Du bestemmer selv når du skal se og fra hvor. De korte videoene er tilsammen på rundt to timer. Du bestemmer selv om du ønsker å se en liten video på 10 minutt hver dag eller om du ønsker å se alt på en gang i løpet av perioden kurset ligger tilgjengelig.

 

Det blir også mulighet å stille instruktøren spørsmål, i en egen "spørretime" mandag 19. februar kl. 18.00, via Zoom.

 

Om kurset

 

Devised teater er en spesiell tilnærming til scenekunst, der ensemblet samarbeider for å utvikle og skape forestillinger gjennom kollektiv kreativ prosess. Dette kurset gir deltakerne muligheten til å utforske ulike teknikker, metoder og øvelser som er sentrale i utviklingen av Devised teaterproduksjoner.

 

Instruktøren Eldrid Schrøder Kvalvik går igjennom teknikker med elevene sine og bruker eksempler fra forestillingen «Ordløs» av Fredrik Høyer, steg for steg fra idé til ferdig forstilling.

 

Om instruktøren

 

Eldrid Schrøder Kvalvik er regissør og teaterpedagog bosatt i Ålesund. De siste årene har hun blant annet utviklet og hatt regi på rocketeatret «Fra småby til Wembley» som har spilt over 50 forestillinger gjennom DKS. I tillegg til å være frilansregissør jobber hun som teaterlærer på dramalinja ved Ålesund vgs og har iscenesatt en mengde små og store forestillinger med ungdom. Hun fokuserer ofte spesielt involvering og medbestemmelse i sine scenekunstprosjekt.

 

DUS–Akademiet

 

DUS-Akademiet er opprettet av DUS – Den unge scenen, som siden starten i 2003 har blitt en av de viktigste aktørene for ungdomsteater i Norge. DUS har et nettverk av profesjonelle teatre i hele landet, og målet er å stimulere og heve nivået på teater som utøves av ungdom. Dette skjer gjennom faglig oppfølging og gjennomføring av regionale ungdomsteaterfestivaler.

 

DUS utvikler tekster og konsepter som angår ungdom med sitt innhold og formuttrykk, og gjør teater attraktivt og relevant for målgruppa.

Les flere nyheter!