Kulturskoledebatt på Stortinget – skuffet interpellant

13.02.2024 Egil Hofsli (tekst) stortinget.no (skjermdump)
Del på:

Kulturskoledebatt på Stortinget – skuffet interpellant

Hva har regjeringen gjort for å oppnå stortingets ambisiøse mål for kulturskolen? Det spurte stortingspolitiker Kari-Anne Jønnes (H) om i en interpellasjon til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun  uten at hun opplevde å få svar på noen av sine spørsmål i interpellasjonsdebatten på Stortinget.

 

Interpellasjonsdebatten ble av det saklige slaget og gjennomført på gemyttelig vis i stortingsmøtet 13. februar. Den 35 minutter lange debatt rommet innlegg fra interpellant Jønnes samt tre stortingspolitikere til, fra henholdsvis Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti – og kunnskapsministeren som forsøkte å gi Jønnes svar på følgende interpellasjonsteksten:

 

«Gjennom behandling av Meld.St. 18 (2020–2021) vedtok Stortinget gjennom visjonen Kulturskole for alle å «oppmode til at kommunane utnyttar potensialet kulturskolane har som inkluderande kraft i lokalsamfunnet. I interpellasjonsdebatten om kulturskole 17. januar 2023 uttalte daværende kunnskapsminister Brenna at: «Vi må gjøre det vi kan for å støtte dem (kommunene og lokalmiljøene) i å utvikle det videre til beste for alle barn og unge. Hva har regjeringen gjort for å oppnå stortingets ambisiøse mål for kulturskolen?»

 

Statsråden, som viste til sju års kulturskolegang, hadde innledningsvis mye pent å si om kulturskolen som skoleslag og kommunal tjeneste. Så trakk hun fram lange ventelister og for høye skolepengesatser som utfordringer enkelte kulturskolene har, og sa at det kreves bredt samarbeid for å løse disse utfordringene.

 

Tror på gode synergieffekter på utdanningsfeltet

 

– For meg som kunnskapsminister er det viktig å koble på kulturskolen til politikkutvikling på utdanningsfeltet. Der fins det flere gode synergieffekter, som jeg mener at vi kan se nærmere på, sa kunnskapsministeren. Nessa Nordtun trakk også fram at Utdanningsdirektoratet nå har som oppgave å støtte kommunenes arbeid med utvikling av kulturskolen. Hun viste også i flere omganger til Norsk kulturskoleråds rolle og arbeid, som samarbeidspartner for Udir og Kunnskapsdepartementet. Hun nevnte også Kulturskolerådets fokus på inkludering i positive ordelag. 

 

Tre debattanter til

 

Stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap), medlem i Stortingets utdannings- og forskningskomite, poengterte viktigheten av å bruke kulturskolen i godt samspill med andre kommunale tjenester, til det beste for kommunens innbyggere.

 

Selnes er fornøyd med at dagens regjering har opprettholdt kommunenes økonomiske rammer, men uttrykte også et ønske om at disse skal økes, slik at også kulturskolen kan tilføres bedre økonomi.

 

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp), også hun medlem i Stortingets utdannings- og forskningskomite, fortalte at Senterpartiet ønsker å styrke og utvikle kulturskolen.

 

Hun ønsker seg mer kulturskole i SFO-tida og mer samarbeid mellom kulturskole og det frivillige kulturlivet, og hun gleder seg over at kulturskolen i den nye opplæringsloven får sitt eget kapittel og en lovfesta formålsparagraf.

 

Stortingsrepresentant Birigtte Oline Kjerstad (SV), medlem i Stortingets kommunale- og forvaltningskomite, mener det må opprettes søkbare, statlige midler for å styrke utviklingsarbeidet i kulturskolen. Hun ønsker også å se regjerninga gjøre med for å styrke det regionale fordypningsarbeidet i kulturskolene.

 

Kjerstsad håper også på mer samskaping mellom kulturskole og grunnskole samt at kulturskolen kobles på i kommunenes forebyggende helsearbeid.

 

Interpellant Kari-Anne Jønnes konkluderte i sitt sluttinnlegg med at hun ikke fikk svar på noe av det hun spurte om, men takket sine meddebattanter for engasjement. Dette er tredje gang på tre år at Jønnes har brakt kulturskolen inn som interpellasjonsdebatt på Stortinget, og trolig har hun som intensjon å komme tilbake i samme ærend enda en gang, siden hun ikke fikk hva hun ønsket seg av svar fra statsråden.

 

Opptak av debatten skal du kunne finne i Stortinget nett-tv på stortinget.no her

 

I opptaket fra stortingsmøtet, finner du kulturskoledebatten i tidsrommet kl. 11:40–12:15.

Les flere nyheter!