Ny avtale med TONO – til kulturskolenes beste

Ny TONO-avtale er inngått - til beste for kulutrskolene.
05.02.2024 Egil Hofsli (tekst, foto og illustrasjon)
Del på:

Ny avtale med TONO – til kulturskolenes beste

Igjen har Norsk kulturskoleråd og TONO blitt enige om en avtale som gjør konsertarrangement både enklere og billigere for de aller fleste kommunale kulturskolene i Norge. Den nye avtalen gjelder til og med 2026.

 

Avtalen regulerer retten til framføring av og betaling av vederlag for framføring av musikkverk som TONO forvalter (merk: noen unntak fins, se lengre nede i artikkelen, red.mrk.).

 

Avtalen gjelder framføring av musikk ved elevkonserter og andre elevarrangement med musikk i kulturskolen, i kommuner som er medlemmer i Norsk kulturskoleråd.

 

I praksis slipper dermed medlemskommunene å betale for denne bruken av musikk ved sine kulturskolearrangement den nærmeste treårsperioden, mens Norsk kulturskoleråd i samme periode betaler nærmere 1,5 millioner kroner i vederlag for at så kan skje.

 

Det eneste medlemskommunene forplikter seg til, er å rapportere sine kulturskoleframføringer til TONO.

 

Avtalen gjelder ikke for:

  • Musikkdramatiske verk (store rettigheter), herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av musikaler. TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
  • Internett/online/mobil. TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
  • Lydfesting av musikk. NCBs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.
  • Komposisjon av bestilte musikkverk og leie for bruk av notemateriale.

Avtalen er signert av Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, og Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO. Rådgiver Bård Hestnes har også bidratt på Norsk kulturskoleråds side i utarbeidelsen av den nye avtalen.

 

Alt konsertframføringer skal rapporteres

 

Alle framføringer som anses som konserter skal rapporteres. Undervisning og interne fremføringer uten publikum regnes som øvelser, og skal ikke rapporteres.

 

Viktig: Kulturskolene kan sende inn den nødvendige informasjonen til TONO per e-post og legge ved et program. Det gjelder som godkjent rapport.

 

E-postadressen som skal benyttes, er marked@tono.no.

 

> Se video på YouTube om hvordan du skal rapportere

 

Forvalter og beskytter

 

Organisasjonen TONO er eid og styrt av sine medlemmer, som er komponister, tekstforfatter til musikkverk og musikkforlag. TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av sine medlemmer.

 

TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Som non-profittselskap, overfører TONO disse midlene videre til rettighetshaverne. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs rettighetshavere gis et grunnlag for å kunne skape nye musikkverk.

Les flere nyheter!