Fremtidens kulturskole: Inspirasjonssamling for regionalt program

Illustrasjon for inspirasjonssamling.
10.03.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Visuelle notater (tegning) Diverse private (foto)
Del på:

Fremtidens kulturskole: Inspirasjonssamling for regionalt program

Inspirere og motivere kommuner til deltakelsen i utviklingsprogrammet Fremtidens kulturskole. Det er intensjonen med inspirasjonssamlinga Norsk kulturskoleråd arrangerer 15. mars. To tema blir sentrale: «Helhet og sammenheng i utviklingen av vårt lokalsamfunn – hva er kulturskolens rolle i dette?» og «Hva kan programmet Fremtidens kulturskole bidra med?».

 

Både inspirasjonssamlinga 15. mars og det regionale programmet som har oppstart kommende høst, er «ledd» i Fremtidens kulturskole, prosjektet som Kulturskolerådet og KS utvikla og har driftet sammen. Formålet med prosjektet har hele veien vært å fokusere kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet.

 

Det regionale programmet skal sette fokus på hvordan komplekse samfunnsutfordringer kan løses gjennom samskaping for å finne innovative og gode løsninger. Utfordringer som Kulturskolerådet mener at vil kreve andre måter å samhandle på for at kommunene skal finne de gode løsningene.

 

Målet er å bidra til innsikt og omforent problemforståelse i kommunene, og konkretisering av hva kulturskolens rolle kan være i denne samskapingen. 

 

Skal bidra til inspirasjon og motivasjon

 

Inspirasjonssamlinga fredag 15. mars kl. 09.30–13.30 arrangeres som et nettmøte, og for å bidra til inspirasjon og motivasjon vil da følgende stille til start:

 

  • Jørn-Arild Mikkelsen, seniorrådgiver i KS Konsulent (KSK). Han er fagkoordinator for barnehage, SFO og skole i KSK samt ressursperson for veilederkorpset i Norsk kulturskoleråd. I elleve år har Mikkelsen arbeidet i KSK direkte inn mot kommuner og fylkeskommuner. Hans arbeid handler mye om ledelse- og organisasjonsutvikling i kommunen generelt og i oppvekstsektoren spesielt. Mikkelsen er opptatt av kulturens- og kulturskolens plass for å skape mestring og tilhørighet hele livet, og kulturskolens oppdrag og rolle som samskapingsaktør og samfunnsutvikler i landets kommuner.
  • Dina von Heimburg, førsteamanuensis og medleder av Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft (WellFare). Hennes og senterets forskningsinteresser er rettet mot livskvalitet, folkehelse og velferd, med fokus på sosial rettferdighet, sosial inkludering, og bærekraftig utvikling av samfunnet. Sentrale tema i hennes og senterets arbeid: Samskaping, lokalsamfunnsutvikling, relasjonell velferd, demokratisk innovasjon, verdibasert ledelse og styring i offentlig sektor og utjevning av sosiale forskjeller er noen sentrale tema.

Det blir også innlegg fra kommuner som deltok i pilotprosjektet «Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune». Ledere i kommunene Målselv og Nes vil fortelle om hva samskaping og samhandling har betydd for dem.

 

Innholdspunkt

 

Helhetlig samfunnsutvikling

 

  • Kulturskolens rolle – felles ansvar i samspill med andre.
  • Samskaping – hva kan det være? – om hva, hvorfor og hvordan?
  • Hvor finner vi begrunnelser og motivasjon for det lokale samspillet?
  • Lokalt prosessarbeid – interessenter og eierskap: hvordan forankrer vi vårt arbeid?

Kort presentasjon av prosjektet

 

  • Innhold og organisering
  • Erfaringer fra pilotdeltakere
  • Tidsplanen fram mot påmeldingsfrist i mai og oppstart i september
  • Dialog og veiledning: om mulighet for støtte til prosessarbeid i egen kommune fram mot søknadsfrist for deltakelse i programmet Fremtidens kulturskole

Forberedelser

 

Alle påmeldte mottar en epost med informasjon om noen få teksthenvisninger til dialogheftet Kommunal samskaping  med kulturskolen som døråpner (lenke til dokument på ks.no).

 

Det lages noen dialogspørsmål til disse tekstene, som deltakerne selv kan reflektere over, eller ha dialog med kollegaer og andre før samlinga.

 

> Påmelding inspirasjonssamling: Gjøres her på kulturskoleradet.no

Grunnlagsdokument for programmet (kulturskoleradet.no - PDF)

Klar for å søke plass i regionalt program?

> Søk her (forms.office.com)

Søknadsfrist: 15. mai 2024.

Les flere nyheter!