KS peker på kulturskolen

img_997.jpg
img_997.jpg
17.02.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

KS peker på kulturskolen

KRISTIANSAND: KS’ landsting 2016 anmoder kommunene om å benytte kulturskoler, idrettsanlegg og fritidsklubber til aktivitet og bygging av sosiale nettverk for å inkludere flyktninger i det norske samfunnet.

 

Dette er ett av punktene i en resolusjon vedtatt på landstinget som ble avviklet i Kristiansand 15.-17. februar. Utenforskap var hovedtema på årets KS-landsting.

 

Liv Kari Eskeland (bildet t.h.), medlem i Norsk kulturskoleråds sentralstyre og sentralstyremedlem i Høyre, var medlem i komiteen som utarbeidet den vedtatte resolusjonen.

 

Les hele resolusjonen fra KS’ landsting 2016 her

 

Slik innledes resolusjonen:

 

"Lykkast kommunane - lykkast Norge

 

Vi har alle eit felles ansvar for å inkludera flyktningar i vårt fellesskap.

 

All erfaring viser at kommunar som satsar langsiktig og målretta på kultur, bidrar til gode og opne lokalsamfunn med integrering, der offentlege, frivillige og private aktørar arbeider saman. Skal integreringa lykkast må alle bidra til tryggleik, fellesskap og trivsel, gjennom språkopplæring, utdanning og inkludering i lokalsamfunnet."

 

Slik er punktet der kulturskolene er nevnt:

 

"KS landsting oppmodar kommunane og fylkeskommunane til å nytta etablerte kommunale arenaer, som til dømes kulturskular, idrettsanlegg og fritidsklubbar, til aktivitet og bygging av sosiale nettverk."

 

KS' øverste organ

 

Landstinget er KS’ øverste styrende organ. Det avholdes hvert fjerde år. I år ble Landstinget kombinert med Kommunalpolitisk toppmøte. Dette er den største samlingen for egne medlemmer i regi av KS.

 

 

 

Les flere nyheter!