NMH-tilbud Musikk 1

img_993.jpg
img_993.jpg
09.02.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

NMH-tilbud Musikk 1

OSLO: Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere – og nå også kulturskolelærere - tilbud om videreutdanning. Norges musikkhøgskole tilbyr nå «Kompetanse for kvalitet: Musikk 1» for studieåret 2016-2017.

 

Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. I den nye strategien som gjelder frem til 2025 er også kulturskolelærere en av målgruppene.

 

Les mer om strategien her

 

Norges musikkhøgskole har fått tildelt studiet "Musikk 1" som en del av strategien. Studiet skal gi læreren bedre musikalske og musikkdidaktisk ferdigheter og kunnskaper slik at hun er bedre rustet til å gjennomføre klasseromsundervisning i musikk. Det vil også kunne gi innspill til aktiviteter som kan inngå i kulturskolens Grunnprogram (omtalt blant annet i den nye rammeplanen for kulturskolen).

 

Søknadsfrist: 1. mars 2016.

 

Les mer om studiet og søknadsprosedyren

 

 

 

Les flere nyheter!