Sandal-intervju februar 2016

img_994.JPG
RIKTIG OG VIKTIG: – Flere ser den utrolig viktige rollen kulturskolen har i samfunnet. Vår visjon, «kulturskole for alle», er kanskje viktigere og riktigere enn noen gang, sier Nils R. Sandal, styreleder i Norsk kulturskoleråd.
17.02.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Sandal-intervju februar 2016

GLOPPEN: Kulturskolens samfunnsrolle er viktigere enn noen gang, og Norsk kulturskoleråd vil intensivere arbeidet med å synliggjøre denne rollen, og styrke den ytterligere. Og helst vil kulturskolerådet samarbeid med sterke, gode alliansepartnere.

 

Det sier styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd. Og gleder seg over at slike alliansepartnere fins. Han berømmer KS sin vilje til samarbeid med kulturskolerådet. Og likeså den viljen til positiv handling for kulturskolesaken han sporer i stadig flere partier, på departements- og stortingskomitéhold og hos stadig flere kulturskoleeiere (les: kommuner).

 

– Flere ser den utrolig viktige rollen kulturskolen har i samfunnet, der den bidrar til å gi barn og unge den kulturelle grunnkapitalen de trenger, og som er viktig når disse skal bli hele mennesker. I ei tid der inkludering er et brennhett og mye diskutert tema, har kulturskolen også i så måte en svært viktig samfunnsrolle å spille. Vår visjon, «kulturskole for alle», er kanskje viktigere og riktigere enn noen gang, sier Nils R. Sandal.

 

Den viktige rammeplanen

 

Etter tre og et halvt år i styreledervervet hos Norsk kulturskoleråd, erfarer Sandal at kulturskolesaken står sterkere i manges bevissthet, og likeså på den politiske dagsorden, i dag enn da han overtok styrelederjobben høsten 2012. Årsaken tror han er sammensatt, men én faktor teller særdeles mye:

 

Den nye rammeplanen for kulturskolen, som Norsk kulturskoleråds landsmøte bestilte i 2012, har betydd enormt mye, mener Sandal.

 

– Rammeplanen har blitt godt mottatt, og kulturskolerådet får mye honnør for både prosess og resultat. Nå er det viktig å implementere rammeplanen i de kommunale kulturskolene, og sørge for at skoleeierne får et sterkt eierskapsforhold til planen, sier Sandal. Han ser fram til en god høringsprosess rundt utkastet til fagplaner, og ferdigstillelsen av hele planen denne våren.

 

KS-samarbeidet betyr mye

 

Den gode dialogen og samarbeidet Norsk kulturskoleråd har med KS i dag, anser Sandal som uvurderlig viktig for at kulturskolen skal få utvikle seg til beste for både kommunen som helhet og for den enkelte innbygger, liten som stor. Når det på høyt KS-nivå snakkes om kulturskolens betydning for det gode livet i kommunene, vet Sandal å verdsette slikt.

 

– Jeg må berømme KS for den gløden de viser på kulturskolens vegne og for arbeidet vi i Norsk kulturskoleråd gjør for kulturskolen. KS har sluppet oss til på sine arrangement, de er til stede på flere av våre viktigste arrangement og det er dialog mellom våre organisasjoner på både sentralt og regionalt plan. Dette er uhyre viktig, og det gir resultater, sier Sandal.

 

Han gleder seg over at det i flere politiske leire er mer håndfast vilje til å gjøre noe for kulturskolen enn tidligere. Han gir dagens regjering og støttepartiene honnør for den ekstrabevilgningen Norsk kulturskoleråd fikk under budsjettbehandlinga i desember. Men politisk er det mye arbeid igjen å gjøre, også for Norsk kulturskoleråds politisk valgte, og styrelederen lover på vegne av sentralstyret økt innsats framover.

 

Ros til de ansatte

 

Han berømmer Norsk kulturskoleråds administrasjon, som har vært gjennom en stor endringsprosess, der det nå er rådgiving overfor skoleeiere, skoleledere og skoleansatte som har hovedfokus.

 

– De ansatte har vist stor vilje og evne til å tilegne seg ny kompetanse. Mange har helt andre arbeidshverdager i dag enn tidligere, når de nå arbeider mye i såkalte veilederkorps der rammeplanen står i hovedfokus. Ståpåviljen er like sterk som den lenge har vært, en vilje som imponerte meg stort allerede da jeg første gang kom i kontakt med organisasjonen, sier Nils R. Sandal.

 

 

Les flere nyheter!