Videreutdanningstilbud Udir

img_999.jpg
img_999.jpg
22.02.2016 Egil Hofsli (tekst) Sveinung Ystad (foto)
Del på:

Videreutdanningstilbud Udir

OSLO: For første gang er kulturskolelærere del av målgruppen for den nasjonale videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet», sammen med lærere og skoleledere.

 

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som administrerer søknadsprosessen for videreutdanningsstrategien. 5050 deltakere i målgruppen kan få tilbud om videreutdanning studieåret 2016-2017.

 

Videreutdanningen finansieres gjennom to ulike ordninger: vikarordning og stipendordning. I søknadsskjemaet må du oppgi hvilken finansieringsordning du søker om. Mer informasjon finner du hos Udir her.

 

180 studietilbud

 

Søkere kan for studieåret 2016-2017 velge mellom 180 studietilbud som er spesielt utviklet for videreutdanningsstrategien, blant annet tilbud innen musikk og kunst og håndverk. Studiekatalogen med tilbudene som er utviklet spesielt for strategien finner du her.

 

Viktig å merke seg er det også at søkere også kan søke andre relevante videreutdanningstilbud ved universiteter og høgskoler enn dem som er utviklet spesielt for strategien, og fortsatt søke om stipend- eller vikarordning.

 

Søkere må i slike tilfeller søke om studieplass direkte til utdanningsinstitusjonen og i tillegg fylle ut søknadsskjema for vikar- eller stipendordning på Udir sine nettsider.

 

Lenke til søknadsskjema.

 

Søknadsfristen for deg som søker videreutdanning er 1. mars. Etter fristens utløp skal skoleeier godkjenne eller avslå søknader om videreutdanning. Skoleeiers frist for å godkjenne søknader om videreutdanning er 15. mars. Søknader som er godkjent av skoleeier sendes videre til Udir for endelig behandling.

 

Viktige datoer i 2016

 

  • 1. mars: Søknadsfrist for kulturskolelærere som ønsker videreutdanning
  • 15. mars: Frist for skoleeier til å godkjenne og prioritere søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
  • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelsen i søknadssystemet

 

 

Les flere nyheter!