Politiske rammeplanvedtak

img_989.png
img_989.png
04.02.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Politiske rammeplanvedtak

TRONDHEIM: Den nye rammeplanen for kulturskolen implementeres allerede i mange av landets kommunale kulturskoler. Rammeplanen dukker også stadig oftere opp på kommunenes politiske sakskart.

 

I rammeplanens egen seksjon på kulturskoleradet.no legges det ut eksempler på hvordan kommuner har gjort vedtak knytta til denne rammeplanen. Lista du finner der vil fortløpende bli oppdatert med flere eksempler.

 

Eksempler på politisk implementering av den nye rammeplanen for kulturskolen

 

Tre utvalgte

 

Assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd, Merete Wilhelmsen, gleder seg over mye godt politisk arbeid knyttet til rammeplanen i flere kommuner allerede. Hun har i første runde valgt ut tre gode og ulike eksempler på politisk behandling av den nye rammeplanen for kulturskolen:

 

  • I Lillehammer kommune er rammeplanen vedtatt i egen kommunestyresak 

  • I Ås kommune er rammeplanen vedtatt som del av plan for kulturskolen

  • I Tolga kommune er rammeplanen vedtatt som en del av en kommunedelplan

 

Se alle aktuelle dokument fra Lillehammer, Ås og Tolga her

 

 

 

Les flere nyheter!