Opptak til Unge musikere

img_991.png
img_991.png
08.02.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Opptak til Unge musikere

TRONDHEIM: Også skoleåret 2016-2017 vil talentutviklingsprogrammet Unge musikere være et tilbud til spesielt talentfulle ungdommer. Søknadsfrist: 15. mars.

 

Dette talentutviklingsprogrammet har som intensjon å gi spesielt talentfulle ungdommer ekstra utfordringer og muligheter, og være et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring.

 

Tilbudet gis i samarbeid med elevens kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer.

 

Programmet er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjonene som gir høyere utøvende musikkutdanning i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Hver institusjon har ansvar for et bestemt geografisk område.

 

Tilbudet omfatter blant annet:

• Individuell undervisning på instrument

• Gruppeundervisning i musikkteori og gehør

• Samspillgrupper

 

Det gis undervisning omtrent hver tredje uke gjennom hele undervisningsåret. Opplegget kan variere mellom institusjonene.

 

Mer informasjon på hjemmesidene til den enkelte institusjon, se baksiden for oversikt.

Det blir lagt vekt på et samarbeid med lokale lærere om undervisning og repertoar.

Undervisningen er gratis, men elevene må selv betale nødvendige reise- og oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reisekostnader kan få reisestøtte som dekker en del av utgiftene.

 

Alle instrumenter og sjangere

 

Programmet omfatter i utgangspunktet alle instrumenter og sjangere. Dersom den institusjonen eleven hører til etter den geografiske fordelingen ikke har tilbud på elevens instrument, kan det være mulig å tilby eleven plass ved en av de øvrige institusjonene. Søknad skal likevel sendes til den institusjonen der eleven har geografisk tilhørighet.

 

Om søknad

 

Søknad må skje i samråd med lærer på den enkelte kulturskole, videregående skole eller privatskole/-lærer.

 

Det er begrenset antall plasser i talentutviklingsprogrammet. Man bør derfor bare søke opptak for elever som er spesielt talentfulle, som kan gjøre seg nytte av et tilrettelagt talenttilbud og som vil kunne takle en prøvespillsituasjon selv om eleven ikke skulle bli tatt opp.

 

Bruk fastsatt søknadsskjema som du finner på nettsiden til den institusjonen du søker.

 

Om opptak

 

Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve.

 

Opptaksprøven finner sted på hver enkelt institusjon (høgskole eller universitet) i løpet av april/mai 2016.

 

Opptak skjer normalt for to år. Etter to år er det mulig å søke nytt opptak.

 

Øvre aldersgrense er 19 år.

 

Mer informasjon på ungemusikere.no. Der finner du også alle aktuelle søknadsskjema.

 

 

Les flere nyheter!