Lederkonferanse 2016 program

img_988.png
KONFERANSEINNSLAG: Konsert med Lars Martin Myhre (t.v.), den nye rammeplanen for kulturskolen og foredrag ved professor Johan From.
04.02.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederkonferanse 2016 program

OSLO: 31. mars og 1. april arrangerer Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole den sjuende Kulturskolenes lederkonferanse. Kulturskoleutvikling er konferansens hovedtema. Det kan fortsatt finnes noen ledige plasser for de kjappeste av etternølerne.

 

Er du interessert i å delta på Kulturskolenes lederkonferanse 2016, må du nå kontakte prosjektledelsen ved Bård Hestnes på e-post bard.hestnes@kulturskoleradet.no.

 

Programmet for Kulturskolenes lederkonferanse 2016

 

Omtaler av foredragsholdere    Omtaler av kunstneriske innslag

 

ECMA-konsertprogrammet

  

Kulturskolenes lederkonferanse 2016 vil sette fokus på hovedtemaet fra mange vinkler. Det skal naturlig nok handle en god del om den nye rammeplanen for kulturskolen som i regi av Norsk kulturskoleråd nærmer seg ferdig produkt.

 

Andre viktige stikkord for konferansens innhold: forhold som fremmer læringsutbytte i skolen, strategisk lederarbeid i kulturskolen, lokalt læreplanarbeid, kulturskolen som del av en kommunal tjeneste, kulturskolen og UKM, PULS for kulturskole.

 

Hovedtema og undertema belyses gjennom plenumsforedrag og diskusjoner i grupper.

Arrangørene hadde følgende hovedmålgrupper i hodet da programmet ble utarbeidet: kulturskoleledere, kulturskoleeiere, oppvekstsjefer og ledere av kulturorganisasjoner. Men konferansen vil trolig ha interesse også for lærere og ledere i den videregående skolen, ved høgskoler og universitet samt representanter fra politiske fora både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Åpner med prisutdeling – avslutter med konsert

 

Utdeling av prisen Årets kulturskolekommune er en egen programpost ved innledningen av konferansen, mens en konsert med Lars Martin Myhre avrunder den. Myhre er artist, musiker, komponist og produsent. Mest kjent for sitt mangeårige, suksessfylte samarbeid med Odd Børretzen, men også en meget anerkjent soloartist.

 

Et kunstnerisk innslag og NMH-rektor Peter Tornquist velkomsthilsen kommer i forkant av prisutdelinga, som styreleder Nils R. Sandal i Norsk kulturskoleråd leder.

 

Deretter gis ordet til Johan From, som skal holde innledningsforedraget «Forhold som fremmer læringsutbytte i skolen – noe å lære for kulturskolen?». From er professor ved Handelshøyskolen BI.

 

Etter Froms foredrag skal Gunnar Skaar og Wenche Waagen - begge sentrale i rammeplanarbeidet Norsk kulturskoleråd har som hovedoppgave for tida - presentere det første temaet (av tre) som skal diskuteres på konferansen: «Lokalt utviklingsarbeid og læreplanarbeid med utgangspunkt i grunnprogram, kjerneprogram og fordypning».

 

Deretter blir det fire diskusjonsgrupper med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen, ledet av henholdsvis Waagen og Skaar samt Heidi Hesselberg Løken (nestleder i Norsk kulturskoleråd) og Torstein Siegel (daglig leder i UKM Norge).

 

Første konferansedag får konferansedeltakerne dessuten muligheten til gratis å være publikum på en konsert med noen av Europas beste kammerensembler, som deltar på European Chamber Music Academy på NMH den aktuelle uka.

 

To nye tema til diskusjon

 

Også dag to innledes kunstnerisk, ved orgelmusikk framført av Henrik Mathias Bechstrøm, drømmestipendmottaker i 2015, fra Bodø.

 

Så skal det innledes til diskusjonstema to og tre. Inger-Anne Westby, førstelektor ved NMH, innleder om «Rammeplan og Norges musikkhøgskole: Hvordan kan NMH bidra til kommunenes implementering av ny rammeplan for kulturskolen?». Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, innleder om PULS for kulturskole. De to innlederne vil deretter lede hver sin diskusjonsgruppe.

 

Konferansens siste hovedpost er konsert med Lars Martin Myhre, før assisterende direktør Merete Wilhelmsen i Norsk kulturskoleråd skal gi oss noen ord til ettertanke med på veien hjem.

 

 

Les flere nyheter!