Kunngjøring Landsmøtet 2016

img_980.jpg
LANDSMØTEHOTELL: Norsk kulturskoleråds landsmøte 2016 arrangeres ved Scandic Hell Hotell i Stjørdal.
02.02.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kunngjøring Landsmøtet 2016

STJØRDAL: Norsk kulturskoleråds landsmøte 2016 skal arrangeres torsdag 20. oktober. I Stjørdal i Nord-Trøndelag, på Scandic Hell Hotell.

 

Følgende kunngjøring er utsendt til Norsk kulturskoleråds medlemskommuner,

kulturskolene og Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger og regioner:

 

- - -

 

Kunngjøring av Landsmøtet 2016

 

Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter, § 4, og kunngjør med dette tid og sted for Landsmøtet 2016.

 

Styret har vedtatt at landsmøtet skal legges til Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune

torsdag 20. oktober. Landsmøtet er planlagt gjennomført på én dag.

 

Det legges opp til festmiddag onsdag 19. oktober for de som ønsker å komme dagen før.

 

Selve landsmøtet vil starte torsdag 20. oktober kl. 09.00 med planlagt avslutning kl. 18.00.

 

Saker som fylkesavdelingene/regionene ønsker reist på landsmøtet, skal være styret i hende senest åtte uker før møtedag, dvs. innen 25. august 2016. Innkalling vil bli sendt ut senest denne dato. Der vil det bli orientert nærmere om innkvartering, bespisning, priser, påmelding og eventuelt annet.

 

Sakspapirer og dagsorden for Landsmøtet 2016 sendes ut senest 6. oktober 2016 jf. § 4 i vedtektene.

 

- - -

 

Kopi av kunngjøringen er sendt til Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Kulturdepartementet, KS, Norsk kulturråd, samarbeidende organisasjoner og institusjoner.

 

 

 

Les flere nyheter!