Norsk kulturskoleråd arbeider med smittevernsveileder for kulturskolen

2020 Smittevernsveileder 20.4.png
SMITTEVERNSVEILEDER FOR KULTURSKOLEN: Barnehagen har fått sin smittevernsveileder (bildet t.h.), nå arbeider Norsk kulturskoleråd med å få til en tilsvarende veileder for kulturskolen.
20.04.2020 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Norsk kulturskoleråd arbeider med smittevernsveileder for kulturskolen

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har tatt initiativet til å lage en smittvernsveileder for kulturskolen. Denne veilederen skal gi råd og støtte til kulturskoler i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020.

 

Les også - nyere nyhetssak: Smittevernveileder for kulturskolen kommer 1. mai

 

Kulturskolerådets arbeid med veilederen om smittevern i kulturskoler under koronakrisa ble påbegynt i forrige uke.

 

– Det foreligger ingen offisielle råd for kulturskoleåpning fra kulturskolens departement, Kunnskapsdepartementet, men Norsk kulturskoleråd er i kontakt med departementet, og ser på hvordan det kan skapes trygghet omkring en gjenåpning – når dette skjer, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

– Som for grunnskoler og kommunale barnehager, er det også for kommunale kulturskoler svært viktig å ha gode planer og systemer for oppstarten. For Norsk kulturskoleråd er det i denne sammenhengen av sentral betydning å peke på det helhetlige ansvaret kommunene har for oppstart av sine kommunale virksomheter, spesielt med tanker på at det er de samme barn og unge en møter både i barnehagen, grunnskolen og kulturskolen. Det er derfor nødvendig at en har en basis i et felles system og reglement i kommunen, sier direktør Morten Christiansen.

 

Har tatt initiativ til samarbeid

 

Norsk kulturskoleråd har tatt initiativ til et samarbeid med blant annet Creo, KS og helsemyndighetene for å lage en veileder for kulturskolene som kan være til hjelp i kommunene.

 

– Vi tror at det er et stort potensial i å se kulturskolen i sammenheng med andre kommunale tjenestene ved en gradvis åpning, men det forutsetter kvalifiserte retningslinjer, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd, som har vært sentral i oppstartsfasen av arbeidet.

 

Nå er det en prosjektledelse bestående av tre rådgivere som leder arbeidet videre i Norsk kulturskoleråd. Prosjektledelsen består av Sigrun Fostad, Kristin Geiring og Merete Wilhelmsen.

 

Viktig med tilpasninger for skoleslaget

 

Smittevernveilederne som er utviklet for barnehage og grunnskole vil dannet et naturlig grunnlag for smittevern også i kulturskolen.

 

– Det er imidlertid element knyttet til kulturskole og kulturskoleundervisning som innebærer at kulturskolen også bør ha en smittevernveileder tilpasset dette skoleslaget. Derfor er Norsk kulturskoleråd i gang med å utvikle en slik veileder. Eksempler på problemstillinger som vil være relevante for en veileder for kulturskolene kan være:

 

  • Utfordringer knyttet til undervisning av blåsere og sangere.
  • Gruppestørrelser innen fagene.
  • Kulturskoleundervisning som innebærer fysisk kontakt, f.eks. i sirkusfaget.
  • Lærere som underviser på flere lokasjoner og som underviser i flere kommuner (mulige smittebruer).

Norsk kulturskoleråd understreker at kommunene uansett veileder må gjøre sine egne vurderinger i forhold til oppstart av kulturskolene.

 

Anbefaler å utarbeide planer

 

I et brev som ble sendt ut fra Norsk kulturskoleråd til landets kommuner før påske, skrev Christiansen at Norsk kulturskoleråds råd til de kommunale kulturskolene og kulturskolenes ledelse, er at de nå – i dialog med kulturskoleeier – bruker tida fram til en åpning vil finne sted, til å utarbeide gode planer for egen oppstart.

 

"Det er 124 000 elevplasser i kulturskolene som skal åpnes igjen. En viktig forutsetning for dette skal gå bra, er at kulturskolene – som andre kommunale tjenester og virksomheter – blir tatt med i kommunenes ROS-arbeid (risiko og sikkerhet). Det vil imidlertid være av avgjørende betydning at den enkelte kommune og kulturskole utvikler egne tiltak med bakgrunn i egen kontekst", skrev Christiansen i det brevet, og henviste blant annet til at KS har gode råd og verktøy for arbeid med ROS-analyse på sitt nettsted ks.no.

Les flere nyheter!