Artikkel om kvalitet og kunstnerisk kvalitet i kulturskolens fagplan for visuell kunst

19.04.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Artikkel om kvalitet og kunstnerisk kvalitet i kulturskolens fagplan for visuell kunst

TRONDHEIM: En aktuell artikkel om kvalitetsforståelse i kulturskolen er nylig publisert. Den er skrevet av Mari-Ann Letnes, ph.d. og førsteamanuensis ved NTNU Institutt for lærerutdanning.

 

I følge FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd er artikkelen interessant fordi den problematiserer hva som er god kvalitet i et fag. – Visuell kunst i kulturskolen kan handle om mye forskjellig, og det lar seg relatere til store diskusjoner i fagfeltet. Artikkelen går inn i rammeplanen for kulturskolen, og gir grunnlag for eksempel for kulturskolelærere for å diskutere hva som er god kvalitet i undervisningen, sier Anders Rønningen.

 

Ifølge artikkelens sammendrag gjøres det i artikkelen en kritisk diskursorientert lesning av kulturskolen rammeplan for å belyse hvordan begrepene kvalitet og kunstnerisk kvalitet opptrer i kulturskolens fagplan for visuell kunst. Videre skriver forfatteren følgende i sammendraget:

 

«Hensikten med artikkelen er å bidra med kunnskap om hvordan sentrale tekster i kulturskolens kontekst i og gjennom språket former forståelser om kvalitetsbegrepet og kunstnerisk kvalitet. Når kvalitetsbegrepet bringes inn i kulturskolens kontekst er det interessant å undersøke ulike forståelser som deles og forhandles mellom kulturskolens aktører. Gjennom å analysere fagplanen for visuell kunst i lys av fagplanens høringsutkast, Norsk kulturskoleråds strategi 2020, generell del i Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning, veiledning for lokalt rammeplanarbeid og hjemmesiden www.kulturskoleradet.no forsøker jeg å vise hvordan kvalitetsbegrepet og forståelse for kvalitet og kunstnerisk kvalitet løftes frem som et strategisk grep for å sikre god undervisning i kulturskolens mange klasserom.»

 

Artikkelen Kvalitet og kunstnerisk kvalitet i kulturskolens fagplan for visuell kunst fins her

 

Les flere nyheter!