Stor interesse for veiledning i kulturskoleutvikling

2020 Veiledning 1.4 foto Clayton Cardinalli Unsplash.jpg
NY VEILEDNINGSRUNDE: Veilederkorpset i Norsk kulturskoleråd skal fra høsten 2020 veilede nye kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kommunens kulturskole. (Foto: Clayton Cardinalli/Unsplash)
01.04.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Stor interesse for veiledning i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Søkeiveren blant landets kommuner har igjen vært stor etter at Norsk kulturskoleråd i januar utlyste en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. 36 kommuner har meldt sin interesse om å få slik veiledning i 20202021.

 

– Det er flott at så mange kulturskoler ønsker å fokusere kulturskoleutvikling, og det i samarbeid med kulturskoleeier. At Norsk kulturskoleråd får være en katalysator i denne sammenhengen, er en stor tillitserklæring til oss, sier Åste Selnæs Domaas (bildet), leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Dette er tredje gang Norsk kulturskoleråd tilbyr denne veiledningstjenesten. I de to første veiledingsrundene  nummer to pågår fortsatt  har drøyt 100 kommuner fått veiledningshjelp fra kulturskolerådets veilederkorps. Hvor mange og hvem som som vil få veiledning i runde tre, avgjøres innen 1. mai. 

 

Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen, med Rammeplan for kulturskolen som utgangspunkt.  I denne runden er det åpnet for at også kommuner som ikke har vedtatt rammeplanen lokalt kan søke om deltakelse. 

 

Mer informasjon om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

 

Disse ønsker veiledning i kulturskoleutvikling

 

 • Agder: Åmli
 • Innlandet: Dovre, Lesja, Engerdal, Tolga, Løten, Os
 • Møre og Romsdal: Rauma, Ørsta, Volda
 • Nordland: Alstahaug, Leirfjord, Hamarøy, Hemnes, Nesna, Steigen, Vågan
 • Rogaland: Klepp, Sola
 • Troms og Finnmark: Kvænangen, Sørreisa, Tana
 • Trøndelag: Holtålen
 • Vestfold og Telemark: Færder, Horten, Skien
 • Vestland: Osterøy, Samnanger
 • Viken: Aurskog-Høland, Moss, Ringerike, Ullensaker

I tillegg har fire kommuner – tre i Innlandet og én i Nordland – bekreftet at de vil søke, men har fått utsatt frist pga. koronakrisa.

 

28 av søkerkommune søker veileding på egen hånd, mens åtte kommuner søker om å få veileding sammen med en annen kommune, dvs. fire grupper à to kommuner. 

 

For kulturskolerådet er det viktigste å tilby veiledning av høy kvalitet til alle de veisøkerne som blir med i denne veiledningsrunden. Denne veiledningen er et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kulturskolen i kommunen. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Videreutvikle kultur for utviklingsarbeid

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring, kompetanse og danning, både for den enkelte og for kulturskolene som fellesskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

 

Satsingen skal styrke kulturskoleeiers og kulturskoleledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Mer veilederkompetanse og viktig støtteapparat

 

Norsk kulturskoleråd har siden 2016 gjort seg mange nyttige erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger på sitt veiledningsarbeid, som gjør at kulturskolerådet mener en tilby en stadig bedre veiledertjeneste. 

 

– På bakgrunn av erfaringer i den pågående veiledningsrunden er det foretatt noen justeringer. Betydningen av dannelse av profesjonelle læringsfelleskap som avgjørende for utviklingsarbeidet, vil bli enda sterkere betont i neste veiledningsrunde, sier Åste Selnæs Domaas.

 

Norsk kulturskoleråds veilederkorps trekker fortsatt veksler på ei ekstern ressursgruppe, der hvert medlem besitter toppkompetanse innen veiledning og veiledningsopplæring. Ressursgruppa har to oppgaver: Utvikle veilederkorpsmedlemmenes kompetanse samt delta i prosessen med å utvikle veiledingsordningen.

 

Per nå består ressursteamet av Inger-Anne Westby (dosent i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole), Gunnar Skaar (bl.a. tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder) og Svein-Erik Fjeld (bl.a. tidligere opplæringsdirektør i Hordaland og ansatt i Utdanningsdirektoratet, der han bl.a. arbeidet i Udirs veilederkorps).

 

Gratis veiledning over tre semester  for medlemskommuner

 

Veiledningen er gratis for kommuner som er medlemmer av Norsk kulturskoleråd. Kostnader i forbindelse med reise til erfaringsdelingssamlinger dekkes av den enkelte veisøkerkommune.

 

Veiledningsperioden strekker seg over tre semester, og veiledningskommunene vil få i alt ni møter med veileder i løpet av denne perioden. Tre av møtene vil være i form av erfaringsdelingssamlinger med andre veieldningskommuner, mens de resterende seks møtene er veiledningsbesøk i egen kommunene. 

 

– Vi ser at det er flere små kulturskolekommuner blant søkerkommunene denne gang enn i forrige runde. Det er både spennende og gledelig at også de minste kommunene ønsker å ta del i veiledningsordningen. Å sette Rammeplan for kulturskolen og utviklingsarbeid på agendaen gjennom veieldningsordningen også i de minste kommunene, er i tråd med intensjon med rammeplanen: Å ha et felles rammeverk og referanse for alle landets kulturskoler, uavhengig av geografi og elevtall, sier Åste Selnæs Domaas.

 

Nå er hun og Norsk kulturskoleråd i gang med å se på hvordan den nye veiledningsrunden skal legges opp og hva som er praktisk mulig å få til. Dette arbeidet skal etter planen være ferdigstilt i løpet av april, slik at alle søkerkommuner får tilbakemelding innen 1. mai.

 

Veiledningen starter med et avtale- og kontraktsmøte med veisøkerkommunene i løpet av september 2020.

 

Noen viktige datoer for veiledningsrunde 3 (20202022)

 

 • 1. mai 2020: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller ikke i denne runden med veiledning i kulturskoleutvikling.
 • September 2020: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
 • September 2020 – februar 2022: Veiledningen gjennomføres.

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling godt mottatt både hos stor og liten kommune (rapport fra Lillestrøm og Porsanger)

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling hjelper (rapport fra Ålesund og Gjøvik)

Les også: Kombinerer ledelselsstudium med veiledning i kulturskoleutvikling

Les flere nyheter!