Udir: – Krevende med fysisk kulturskoletilbud parallelt med at grunnskolene åpner

2020 Udir 24.4.png
UDIR-INFORMASJON: "Det kan være krevende å åpne et fysisk kulturskoletilbud i skolenes lokaler parallelt med at skolene åpner igjen", skriver Utdanningsdirektoratet til grunn- og kulturskolene.
23.04.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Udir: – Krevende med fysisk kulturskoletilbud parallelt med at grunnskolene åpner

OSLO: Utdanningsdirektoratet har i dag sendt smitteverninformasjon til grunnskolene og kulturskolene der det skrives at det kan være krevende å åpne et fysisk kulturskoletilbud i skolenes lokaler parallelt med at grunnskolene åpner igjen.

 

Informasjonsbrevet som er stilet til landets grunnskoler og kommunale kulturskoler – med kopi til fylkesmennene – lyder slik:

 

«Informasjon til kulturskolene

 

Kulturskolene kan gjennomføre sine aktiviteter så lenge det er maksimalt fem personer i en gruppe, og de holder minst 2 meters avstand. Kulturskolen må følge smittevernrådene om håndvask, renhold osv.

 

Hvilke aktiviteter kulturskolen kan tilby vil variere og må vurderes konkret for hvert enkelt tilbud. Dette gjelder både med type aktivitet, lokaler, antall barn og voksne. 

 

Hensynet til smittevernfaglig forsvarlig drift av skolen vil gå foran. Det kan derfor være krevende å åpne et fysisk kulturskoletilbud i skolenes lokaler parallelt med at skolene åpner igjen.

 

Vennlig hilsen Utdanningsdirektoraret.»

 

Les også: Smittevernveileder for kulturskolen kommer 1. mai

 

Les flere nyheter!