Ny versjon: Smittevernveileder for kulturskolen oppdatert 12. mai

29.04.2020 Egil Hofsli (tekst, foto og kollasjmontering) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Ny versjon: Smittevernveileder for kulturskolen oppdatert 12. mai

TRONDHEIM: Tirsdag 12. mai ble Veileder om smittevern for kulturskolen oppdatert med nye viktige endringer. Blant annet har Folkehelseinstituttet nå gitt Norsk kulturskoleråd innspill som gjør at den nye versjonen har blitt enda mer presis for den fasen av koronapandemien landet vårt og kulturskolen som skoleslag nå er inne i.

 

Smittevernlederen, som har fått navnet Veileder om smittevern for kulturskolen, finner du på nettsida kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole.

 

Veilederen som nå ligger ute, er tredje versjon av denne veilederen. I likhet med hva gjelder veilederne for barnehage og skole, har det også for denne veilederen vært behov for hyppige oppdateringer i gjenåpningsfasen. 

 

Folkehelseinstituttet har bidratt og kvalitetssikret

 

Mange av endringene i den tredje versjonen, kommer etter innspill fra Folkehelseinstituttet (FHI). 

 

– FHI setter ikke "godkjent-stempel" på smittevernveiledere som ikke hører til oppdrag vi har fått av Helse- og omsorgsdepartementet/regjeringen. Norsk kulturskoleråd har bygget Veileder om smittevern for kulturskolen på en av veilederne vi har skrevet. Jeg har lest gjennom veilederen for kulturskolen, og nå er våre innspilte endringsforslag tatt inn i denne veilederen. Det er mer enn godt nok. Det viktigste budskapet er at man ikke behøver å være strengere enn det som står i veilederen, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl (bildet) fra Folkehelseinstituttet.

 

De nye endringene kan du lese om nederst på nettsida der smittevernveilederen er utlagt - her ser du endringene.

 

Det er Norsk kulturskoleråd som har initiert og utarbeidet veilederen, med blant annet KS og Creo som gode samarbeidspartnere og etter å ha innhentet råd og innspill fra mange eksterne miljøer med relevant kompetanse.

 

Intensivt arbeid for kulturskolerådet og gode hjelpere 

 

Det er en prosjektledelse bestående av tre rådgivere som leder kulturskolerådets arbeid med smittevernveilederen. De tre er Merete Wilhelmsen (prosjektleder) (f.v. i bilderekka), Sigrun Fostad og Kristin Geiring. Kulturskolerådet har som intensjon at veilederen skal gi råd og støtte til kulturskoler i drift under koronavirusutbruddet våren 2020.

 

Kulturskolerådets arbeid med veilederen om smittevern i kulturskoler under koronapandemien ble påbegynt i forrige uke. Veilederen er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd i samarbeid med KS, fagforbundet Creo, medlemskommuner, kulturskoler og kulturskolerådets fylkesstyrer i Vestland og Nordland. Kulturskolerådet har også lyttet til innspill fra en rekke andre kommuner og kulturskoler.

 

Arbeidet har foregått i tett samarbeid med ulike fagmiljø og enkeltpersoner, noe som har bidratt godt til å få fram en helhetlig og nyansert veileder for bruk i kulturskolen. Drama- og teaterpedagogene, Norske Dansekunstnere, visuelle kunstfaglærere ved Bergen kulturskole og instrumentmakere fra flere steder i landet er eksempler på slike bidragsytere.

 

Naturlig nok er også kulturskolens departement, Kunnskapsdepartementet, blitt kontaktet av Norsk kulturskoleråd i forbindelse med veilederarbeidet. Departementet har bestemt at det på statlige hold ikke skal produseres en egen smittevernveileder for kulturskolen, men vil be Utdanningsdirektoratet om å spre informasjonen om rammene for kulturskolenes virksomhet til kommunene og kulturskolene.

 

Kulturskolen er å regne som opplærings- og utdanningsinstitusjon

 

– Men Kunnskapsdepartementet ga oss en viktig presisering av hvordan en skal forstå de kommunale kulturskolenes plass og rolle i forhold til koronapandemien. Kulturskolen er tydelig definert som en opplærings- og utdanningsinstitusjon, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Kommunen har ansvaret – kulturskolerådet en støttespiller

 

– Som for grunnskoler og kommunale barnehager, er det også for kommunale kulturskoler svært viktig å ha gode planer og systemer for oppstarten. For Norsk kulturskoleråd er det i denne sammenhengen av sentral betydning å peke på det helhetlige ansvaret kommunene har for oppstart av sine kommunale virksomheter, spesielt med tanker på at det er de samme barn og unge en møter både i barnehagen, grunnskolen og kulturskolen. Det er derfor nødvendig at en har en basis i et felles system og reglement i kommunen, sier direktør Morten Christiansen.

 

Smittevernveilederne som er utviklet for barnehage, grunnskole og videregående skole danner et naturlig grunnlag for smittevern også i kulturskolen. – Det er imidlertid element knyttet til kulturskole og kulturskoleundervisning som innebærer at kulturskolen bør ha en egen komplett og spesialtilpasset smittevernveileder, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Men han understreker at kommunene – uansett hva veileder gir råd og tips om  må gjøre sine egne vurderinger i forhold til oppstart av kulturskolene.

 

Les også: Udir: – Krevende med fysisk kulturskoletilbud parallelt med at grunnskolene åpner

Les flere nyheter!