– Vent med å gjenåpne de kommunale kulturskolene

07.04.2020 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

– Vent med å gjenåpne de kommunale kulturskolene

VERDAL: Regjeringa offentliggjorde i påskeuka at planen er en delvis gjenåpning av landets grunnskoler fra 27. april. Den dagen skal elevene på de fire laveste trinnene tilbake på skolen. – Når det gjelder den kommunale kulturskolen, er Norsk kulturskoleråds råd til kommunene at de bør vente med å gjenåpne kulturskolene til alle elevene er tilbake i grunnskolen. Det sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Tirsdag 7. april meddelte regjeringa at det legges det opp til en gradvis gjenåpning av skolene under koronakrisa: 1.-4. trinn skal tilbake på skolen 27. april, mens regjeringas ambisjon er at resten av grunnskoleelevene skal tilbake på skolen på en eller annen måte før sommeren. Det vil bli sendt ut retningslinjer fra staten med hensyn til smittevern og håndtering av ulike tiltak. Disse retningslinjene vil det også være nødvendig å følge for kulturskolene.

 

Les også: Gradvis åpning av barnehager, skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter (pressemelding fra Kunnskapsdepartementet)

 

Gjenåpning før sommeren

 

– Når det gjelder de kommunale kulturskolene, er Norsk kulturskoleråd i dialog med KS, og vi vil i denne sammenhengen gi kommunene råd om at de velger å vente med å åpne kulturskolene til alle elever i den enkelte kommune er tilbake i grunnskolen, det vil altså si en eller annen gang før sommeren, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

– Det er 124 000 elevplasser i kulturskolene som skal åpnes igjen. En viktig forutsetning for dette skal gå bra, er at kulturskolene – som andre kommunale tjenester og virksomheter – blir tatt med i kommunenes ROS-arbeid (risiko og sikkerhet). Det vil imidlertid være av avgjørende betydning at den enkelte kommune og kulturskole utvikler egne tiltak med bakgrunn i egen kontekst, sier Christiansen.

 

Anbefaler å utarbeide planer

 

I et brev som sendes ut fra Norsk kulturskoleråd til landets kommuner denne uka, skriver Christiansen at Norsk kulturskoleråds tydelige råd til de kommunale kulturskolene og kulturskolenes ledelse, er at de nå – i dialog med kulturskoleeier – bruker tiden fram til en åpning vil finne sted til å utarbeide gode planer for egen oppstart. Kulturskolerådet anbefaler at det utarbeides planer for smittesikkerhet, hygiene, gruppesammensetninger osv. KS har for øvrig gode råd og verktøy for arbeid med ROS-analyse på sitt nettsted ks.no.

 

KS ved sin styreleder Bjørn Arild Gram melder at organisasjonen er positiv til en gradvis gjenåpning av grunnskolene, og melder at endringene i tiltak er i tråd med de råd KS har gitt regjeringa.

 

– Jeg ønsker landets kommunale kulturskoler lykke til med gjenåpninga som vi håper kommer innen sommeren, og takker samtidig for den innsatsen som kommuner og kulturskoler har gjort og vil gjøre i den tida som ennå gjenstår før kulturskoleundervisning igjen kan foregå i kulturskolenes lokaler, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!