Webinar om PPU-studier og kulturskolen som praksisarena

16.04.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Webinar om PPU-studier og kulturskolen som praksisarena

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har søkelys på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og kulturskolen som praksisarena. Som del av den satsinga arrangerer kulturskolerådet 6. mai et webinar om dette emnet.

 

Kulturskolerådet arbeider målretta for å bidra til at det bli flere PPU-studietilbud og legge til rette for at flere kulturskolelærere kan få slik kompetansepåfyll, noe som vil føre til enda høyere nivå på undervisningen i kulturskolen. Norsk kulturskoleråd har et fokus på å bidra til at kulturskolene skal være attraktiv praksisarenaer for PPU-utdanningene.

 

I tillegg til webinaret 6. mai er det denne våren gjennomført to PPU-relaterte kartlegginger, og funnene i disse vil bli presentert på webinaret. Undersøkelsene handler henholdsvis om eksisterende PPU-utdanninger for kulturskolefag og behov for PPU-kompetanse i kulturskolene.

 

Webinaret 6. mai har PPU-tilbydere og kulturskoler som målgrupper, likeså forskere og andre interesserte. Webinaret varer fra kl. 9.00 til 14.00 og er gratis.

 

Her kan du melde deg på webinaret om PPU-studier og kulturskolen som praksisarena

Påmeldingsfrist: 5. mai.

 

Webinaret bidragsytere

 

I tillegg til presentasjonene av funnene i de to nevnte undersøkelsene, inneholder webinaret følgende innlegg:

 

  • "Hva kan gjøre en kulturskole til en attraktiv praksisplass for utdanningsinstitusjoner med PPU i utøvende/skapende musikk?" v/Signe Kalsnes, dosent i musikkpedagogikk og studieleder for PPU, Norges musikkhøgskole
  • "Innhold og erfaringer med PPU-praksis ved Institutt for musikk, NTNU" v/Reidun Gran, musikk- og kulturskolelærer, Trondheim kommunale kulturskole og praksiskoordinator for Institutt for musikk, NTNU
  • "Kvalitet i praksisutdanninger? Aktuelle utfordringer og gode praksiser" v/Stein Erik Lid, seniorrådgiver NOKUT

Videre blir det refleksjon i grupper og plenum rundt temaene kulturskolen som praksisarena og krav til veiledningskompetanse.

 

Vil styrke samarbeidet mellom UH-sektoren og kulturskolene

  

Norsk kulturskoleråd ønsker å bidra til økt og styrket samarbeid mellom kulturskolene og dem som skal forsyne kulturskolefeltet med framtidas kompetanse. Intensjonen er å få til tett samarbeid mellom UH-sektoren og kulturskolen  for å utvikle kompetanse og legge til rette for innovasjon og forskningsbasert utvikling.

 

Kulturskolerådets PPU-fokus har sammenheng med regjeringsstrategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning». Denne legger opp til et tettere samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen, for å sikre en bedre utnytting av kommunens samlede kompetanse i estetiske fag – viktig at kulturskolelærere har formelle kvalifikasjoner for å undervise i grunnskolen.

 

Les også: Norsk kulturskoleråd fokuserer PPU og kulturskole

Les flere nyheter!