– Ekstraordinær innsats er også verdifull investering

01.04.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

– Ekstraordinær innsats er også verdifull investering

VERDAL: I landets kulturskoler har det under koronakrisa vokst fram et samspill i form av digitale møteplasser og undervisningsrom som vi ikke har sett maken til. Jeg applauderer kraftig alle lærere, ledere og kommuner som nå gjør sitt ytterste for at elever i kulturskolen blir sett og tatt vare på, også når skolelokalene er stengt. Dagens ekstraordinære innsats er dessuten en investering en vil få igjen for senere.

 

Det skriver Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd, i et åpent brev stilet til kulturskolenes lærere og ledere samt eiere.

 

Her følger brevet i sin helhet:

 

«Det har nå gått tre uker siden landet vårt gikk over i «stillemodus». Vel, så veldig stille ble det ikke. I landets kulturskoler har det under koronakrisa vokst fram et samspill i form av digitale møteplasser og undervisningsrom som vi ikke har sett maken til – noensinne. Jeg applauderer kraftig alle lærere, ledere og kommuner som nå gjør sitt ytterste for at elever i kulturskolen blir sett og tatt vare på, også når skolelokalene er stengt.

 

Jeg vet det er utfordrende med undervisning på annet vis enn det vi er vant med. Fjernundervisning vil aldri fullt ut kunne erstatte de fysiske møtene, men i denne unntakstilstanden er det særdeles viktig å gjøre det en kan. Det både vil og kan utgjøre en forskjell for mange.

 

Vi er fremdeles usikre på framtiden. Forhåpentligvis vil det bli mulig å åpne skolene om ikke så lenge. Da vil de erfaringene som er gjort rundt i kommunene være svært viktige. Kan dette – tross alt – brukes til en ytterligere positiv utvikling av kulturskolen?

 

Dagens ekstraordinære innsats er en verdifull investering

 

Det jeg imidlertid vil være svært tydelig på, er at uansett hva som skjer i forhold til refusjon av tapte inntekter til kommunene og kulturskolene samt andre ulike negative scenarier, vil det være av avgjørende betydning for kulturskolesaken at de kommunale kulturskolene står på og er sitt ansvar bevisst nå. Dette er en investering en vil få igjen senere.

 

Og aller viktigst, vi har noen elever der ute som både trenger og fortjener kulturskolen. Det er fristende å bruke en liten parafrasering av en scene fra «Spelet om Heilag Olav», jeg bor tross alt i Verdal: I denne scenen er kongen tydelig på at en ikke skal ødelegge bøndenes gårder i den krisa en står i for øyeblikket, fordi det vil komme nye tider etter dette …

 

Lager spørring sammen med KS

 

Som jeg nevnte i min kommentar på kulturskoleradet.no i mars, er Norsk kulturskoleråd i tett dialog med KS i forhold til koronapandemien. Derfor samarbeider vi nå om å lage en spørring, som skal sendes til alle kommuner etter påske. Dette for å få enda bedre kunnskap om hvordan en håndterer situasjonen. Det er viktig både med hensyn til øyeblikket, men også i forhold til hvordan en skal gå videre når koronasituasjonen en gang er over.

 

Norsk kulturskoleråd jobber i disse dager intenst for å gi så gode og riktige råd til våre medlemmer som mulig. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på det vi også klarer å bidra med i denne krisesituasjonen. Vi er takknemlige for det, men jeg understreker atter en gang at den suverent viktigste jobben, er den vi ser gjøres der ute i kommunene hver dag.

 

Ta vare på dere selv og dem rundt dere.»

 

Med vennlig hilsen Morten Christiansen,

direktør, Norsk kulturskoleråd

Les flere nyheter!