Kurs i mangfoldsledelse i kulturskolen i gang

Deltakere, kursholder og arrangører samlet for kursing i mangfoldsledelse.
Deltakere, kursholder og arrangører samlet for kursing i mangfoldsledelse.
30.10.2023 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

Kurs i mangfoldsledelse i kulturskolen i gang

I samarbeid med Seema – konsulentselskapet som er blant de fremste i landet på mangfoldsledelse – tilbyr Norsk kulturskoleråd dette skoleåret et kurstilbud som kan lede deltakerne til akkreditert sertifisering hos Norsk Sertifisering. Denne uka er det oppstart med en todagerssamling i Oslo.

 

Det er 25 deltakere fra 23 kommuner og 10 fylker på kurset, som er et lederutviklingsprogram rettet mot kommuner og kulturskoler som ønsker å utvikle og styrke sin mangfoldskompetanse. Det er etablert en unik programmodul for kulturskoleledere og -eiere.

 

Programmet er samlingsbasert og består av fire todagerssamlinger, med refleksjonsoppgaver mellom hver samling. Samtlige samlingene finner sted i Oslo. Programmet avsluttes våren 2024.

 

Programmet gjennomføres som en forsøksordning.

 

– Fremst på mangfoldsledelse i Norge

 

Norsk kulturskoleråd står ansvarlige for tilrettelegging og administrasjon av programmet, mens konsulentselskapet Seema står for det faglige innholdet. Til slutt er det Norsk Sertifisering* som leverer akkreditert sertifisering til dem som kvalifiserer for dette.

 

– Seema anser vi som fremst i Norge på mangfoldsledelse. Organisasjonen har levert innsikt og kunnskap til virksomheter i privat og offentlig sektor i over ti år. Seema brenner for å utvikle mangfoldsmodne virksomheter, med ledere som jobber aktivt for å inkludere mangfoldet blant ansatte, og bruke det til verdiskaping, sier Jens Nyland og Ragnhild Skille, rådgivere i Norsk kulturskoleråd og ansvarlige for tilrettelegging og administrasjon.

 

Kursleder er Loveleen Brenna, som også er daglig leder i Seema.

 

Seema tok initiativ til å utvikle norsk standard for mangfoldsledelse i 2016, og i 2018 ble den nasjonale standarden for ledelsessystem for mangfold (NS 11201) ferdigstilt. Standarden følger en ISO-mal, og mye av arbeidet til organisasjonen baserer seg på den.

 

> Mer om Seema på seema.no

 

Utbyttet 

 

Kulturskolerådet mener deltakelse i dette lederutviklingsprogrammet vil gi kommunen og kulturskolen kompetanse og verktøy til å

 

  • styrke kulturskolen som samfunnsutviklingsaktør for økt mangfold og inkludering
  • etablere kulturskolen som et ressurssenter for kommunens arbeid med mangfold
  • utvikle kompetanse som kan bidra til å styrke og realisere verdiskapning gjennom mangfold 
  • få økt innsikt i ledelse av mangfold 
  • styrke kommunen i sitt arbeid med visjonen «Kulturskole for alle»

Kulturskolerådet delfinansierer kurset

 

Norsk kulturskoleråd delfinansierer kurset som også er ekstern finansiering. Deltakeravgiften er derfor betydelig subsidiert, men kommune betaler en egenandel.

 

Norsk kulturskoleråd har mangfold, inkludering og innenforskap som ett av sine viktigste satsingsområder. Se nettsida Mangfold og inkludering på kulturskoleradet.no.

 

*) Norsk Sertifisering er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personer innenfor ledelse, inklusivt vedlikehold, sikkerhet og inspeksjon av lekeplassutstyr, samt sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

Les flere nyheter!