– Sosial bærekraft gjennom korps + kulturskole!

Åste Selnæs Domaas (f.v.), Morten Christiansen, Kjersti Tubaas, Birgitte Grong.
Åste Selnæs Domaas (f.v.), Morten Christiansen, Kjersti Tubaas, Birgitte Grong.
17.11.2023 Egil Hofsli (tekst) Norges Musikkorps Forbund (foto)
Del på:

– Sosial bærekraft gjennom korps + kulturskole!

Kulturskole og korps kan – med felles innsats – bidra til å nå Fritidserklæringens mål om «at alle barn og ungdom skal få delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre». Det var det enighet om, da Norges Musikkorps Forbund og Norsk kulturskoleråd denne uka møttes for å se på hvordan en best samarbeider i tida framover.

 

Sosial bærekraft gjennom samarbeid var tema på det årlige, overordnete samarbeidsmøtet som ble avholdt torsdag 16. november mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Norsk kulturskoleråd.

 

På møtet stilte Kulturskolerådet med Morten Christiansen (direktør) og Åste Selnæs Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling). NMF stilte med Kjersti Tubaas (generalsekretær) og Birgitte Grong (nasjonal musikkonsulent).

 

I møtet var det enighet om at sosial bærekraft vil være hovedfokus i samarbeidet mellom partene i 2024. Til grunn for samarbeidet ligger en samarbeidsavtale for 20232026 der samarbeidsområder er beskrevet.

 

> Se også: Fritidserklæringen på regjeringen.no

 

 

Samarbeidet skal styrkes og utvikles

 

Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund (NMF) har har i en årrekke hatt et formelt samarbeid som begge parter har opplevd som fruktbart. I dag har de to organisasjonene en samarbeidsavtale som gjelder ut 2026. Intensjonen med avtalen er stadig å styrke og utvikle samarbeidet – til beste for utvikling av lokalt og regionalt kulturliv gjennom samarbeid mellom kulturskoler og korps.

 

> Her finner du avtaledokumentet

 

Norsk kulturskoleråd har som intensjon å være den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge. For å være dette ser Kulturskolerådet det som svært viktig å ha et tett samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø av nasjonal og internasjonal størrelse. Dette miljøet må omfatte flere av kulturskolens fagområder, ha fokus på tvers av kunstfag, og ha nedslagsfelt i hele spekteret av aldersgrupper som utgjør kulturskolens målgruppe. Det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

 

NMF er landets største frivillige kulturinstitusjon, og en av kulturskolens viktigste samarbeidspartnere. NMF ønsker at korps skal være arenaer for fellesskap, trygghet, mestring og utvikling. For å lykkes med dette mener NMF det er en forutsetning med godt samarbeid mellom korps og kulturskole.

Les flere nyheter!