20. november: Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen

20.11.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

20. november: Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen

Hvordan styrke barn og unges medvirkning i kommunen? Hvordan skape gode samarbeid på tvers av fagfelt og tjenester? Sentrale spørsmål når Norsk kulturskoleråd sammen med Kulturtanken, UKM, Ungdom og Fritid, NOKU og KS 20. november arrangerer «samtaledag» om hvordan kommuner kan styrke lokal medvirkning og barne- og ungdomskultur. Arrangementet strømmes direkte fra kl. 10.00.

 

Arrangementet Delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen finner sted mandag 20. november, på Nationaltheatret konferansesenter i Oslo. Skal du ikke delta fysisk der, så kan du se arrangement direkte på nett fra kl. 10.00.

 

> Direktestrømming på kulturtanken.no her

 

En rekke ulike aktører ute i kommunene jobber med å styrke barn og unges deltagelse i det lokale kunst- og kulturlivet. For å kunne skape et helhetlig og inkluderende kulturtilbud er det viktig at de ulike aktørene ses i sammenheng og inkluderes i kommunens planer.

 

I 2021 og 2022 fikk 28 kommuner midler for å undersøke hvordan de kunne integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser. Siden har de jobbet med ulike prosjekt for å styrke og forankre medvirkning og barn og unges innflytelse i kommunale planprosesser.

 

Det overordnede målet har vært å sikre klare rammebetingelser for den lokale barne- og ungdomskulturen gjennom bedre samordning av kultursektoren, samarbeid mellom ulike aktører og flere gode møteplasser for deltakelse og medvirkning. 

 

Mandag 20. november kommer flere av kommunene som mottok tilskudd og en rekke andre kulturaktører som jobber med å styrke den lokale barne- og ungdomskulturen for å dele sine erfaringer:

 

  • Hvem bør en samarbeide med?
  • Hva har fungert bra, og hva har vært utfordrende?
  • Hvilke resultater har de oppnådd, og hva blir det viktig å fokusere i tiden fremover?

Disse læringspunktene vil også være nyttige for kommuner som ikke har fått tilskudd, men som ønsker å styrke medvirkningen til barn og unge i sin kommune. 

 

På delingsarenaen får du blant annet høre fra årets kulturkommune Lillestrøm. Norsk kulturskoleråd kommer for å fortelle om Fremtidens kulturskole. Institutt for samfunnsforskning deler forskningsfunn om utfordringer knyttet til kommunalt medvirkningsarbeid. Ungdom og Fritid presenterer arbeidet med Fritidsklubbløftet.

 

Mer informasjon og påmelding på kulturtanken.no

Les flere nyheter!