Søknadsfrist 1. november: Håndverksløftet i kulturskolen

01.11.2023 Egil Hofsli (tekst og kollasj) Bente Gjersøe, Christine Sundbø, handverksinstituttet.no, raastenrastah.no, sparebankstiftelsen.no (foto)
Del på:

Søknadsfrist 1. november: Håndverksløftet i kulturskolen

Fram til onsdag 1. november kan kommunale kulturskoler søke om utviklingsmidler gjennom ordningen Håndverksløftet i kulturskolen. Dette er den første av to søknadsrunder og totalt skal 5,4 millioner kroner tildeles.

 

Dette er midler Kulturskolerådet er innvilget gjennom Håndverksløftet, som Sparebankstiftelsen DNB står bak.

 

På kulturskoleradet.no finner du nettsida Håndverksløftet i kulturskolen, som gir potensielle søkere all nødvendig informasjon før og underveis i søknadsarbeidet. Der finner du også inngangen til søknadsportalen.

 

> Nettsida Håndverksløftet i kulturskolen

 

Søknadsfristen for første tildelingsrunde er 1. november 2023. 

 

Midlene som Kulturskolerådet i høst skal fordele rundt om i kommuner med gode søknader, skal brukes til å stimulere kulturskoler til å initiere eller styrke tilbud innen tradisjonshåndverksfagene rettet mot barn og unge.

 

Norsk kulturskoleråd fikk totalt 6,25 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Foruten å dele ut 5,4 mill. kr i utviklingsmidler, har Kulturskolerådet forpliktet seg til å bruke midler på å arrangere to regionale konferanser og én nasjonal konferanse samt at det skal brukes to mindre beløp på en spørreundersøkelse og en promoterings-/dokumentasjonsvideo.

 

Les også: Håndverksløftet: 6,25 mill. kr til å styrke håndverksfagenes posisjon i kulturskolene

 

Merk: Sparebankstiftelsen har også tildelt 19 millioner kroner til ordningen Inkluderende kulturskole 2.0, som Norsk kulturskoleråd også har initiert og administrerer. Her kan det søkes på stimuleringsmidler fra 1. september, med søknadsfrist 1. november. Les mer om dette i denne nyhetssaken på kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!