Ungdom som ressurs: Samling to gjennomført

31.10.2023 Egil Hofsli (tekst) Bård Hestnes foto)
Del på:

Ungdom som ressurs: Samling to gjennomført

Det ettårige pilotprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge er omtrent halvveis, og denne uka ble andre plenumssamling gjennomført i Trondheim. Prosjektet har som mål å gi ungdom tilgang på relevante lavterskeltilbud for en bedre inkludering i det lokale kulturlivet.

 

Norsk kulturskoleråd og Sparebank 1 SMN står bak denne piloten, som har fem midtnorske kommuner som deltakere.

 

Ungdom som ressurs i Midt Norge setter fokus på inkludering og utenforskap av barn og unge i fem midtnorske kommuner. Siden første plenumsssamling i mars 2023 har deltakerkommunene fått besøk fra arrangørhold. Det omfatta både møte/veiledningstime med kommunenes ressursgrupper samt verkstedtilbud for ungdom. Her var det fokus på utviklingsområdene ungdomsmedvirkning og datakultur/e-sport.

 

Les mer om innholdet på de lokale samlingene

 

"Ungdom under radaren"

 

På denne andre plenumssamlinga var det blant annet foredrag ved Frank Haugseth, om "Ungdom under radaren". Haugseth jobber i UKM Norge og ved Kompetanse og ressurssentere for datakultur (KRED) i Kåfjord kommune. Her handla det om at ungdommer som har en interesse for dataspill, digital kultur og kreativ teknologi ikke deltar på arrangement (bl.a. i kommunal regi), og hvorfor det er slik.

 

Videre var det en oppsummering av kommunebesøkene ved Tom Andreas Kristensen fra UKM Norge samt med innlegg (statusoppdateringer) fra deltakerkommunene. Tid ble det også til gruppearbeid i interkommunale grupper - med presentasjoner derpå.

 

Også Hilde Sem Lykke, leder for Samfunnsutbytte i Sparebank 1 SMN, var til stede på samlinga, der hun ønska deltakerne velkommen sammen med Bård Hestnes, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektets leder. 

 

Lavterskeltilbud viktig, viktig

 

Hovedmålet med Ungdom  som ressurs i Midt-Norge er å gi ungdom tilgang på gode lavterskeltilbud i det lokale kulturlivet håper prosjekteierne at skal skape et relevant, inkluderende kulturtilbud med utgangspunkt i de unges egne ønsker og behov, der de selv aktivt bidrar til å skape kultur- og aktivitetstilbud.

  

Bakgrunn for piloten Ungdom  som ressurs i Midt-Norge er et ønske hos Norsk kulturskoleråd om å videreføre prosjektet Koordinert kulturarbeid, der en gjorde seg erfaringer med tverrsektorielt samarbeid mellom ulike tjenestetilbud i de prosjektdeltakende kommunene. Her hadde Kulturskolerådet med seg UKM og Ungdom og Fritid som samarbeidspartnere.

 

Hovedintensjonen for Koordinert kulturarbeid var å gi barn og unge tilgang på relevante kulturtilbud der de selv er med og skaper egne tilbud og kunstutrykk. Et viktig delmål var å øke basiskunnskapen om reell ungdomsmedvirkning i praksis på alle nivåer i kommunen.

 

Prosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge bygger også på sentrale dokument som

 

De prosjektansvarlige håper at piloten vil bidra til å

 

 • tilrettelegge for det gode liv i kommunen
 • rette blikket mot ungdom som ikke finner mening i å delta i dagens organiserte fritidsaktiviteter
 • styrke ungdommens deltakelse i samfunnet
 • synliggjøre deres kulturelle kraft og ressurspotensial der de bor
 • bekjempe ensomhet og isolasjon
 • gi mestringsfølelse og trygghet til å håndtere hverdagen

Aktuelle tiltak

 

 • Utvikle inkluderende aktivitetstilbud i samarbeid med fritidsklubber, UKM og flere kommunale tjenestetilbud
 • Forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom mellom 13–18 år
 • Sette i gang prosessarbeid for samarbeid med ungdom og ansatte
 • Bruke verktøy og metoder for medvirkning og samskaping i arbeidsprosessene
 • Synliggjøre erfaringer fra Ungdom som ressurs i Midt-Norge nasjonalt gjennom spredningskonferanse og Kulturskolerådets kommunikasjonskanaler

Organisering

 

De involverte kommunene forplikter seg til å sette i gang tiltak for utvikling av tilbud som inkluderer barn og unge. I dette kommunale samarbeidet bør det være representanter fra kulturskole, ungdomsråd, fritidsklubb, UKM og andre kommunale tjenestetilbud som har barn og unge som målgruppe.

 

De fem kommunene får tildelt stimuleringsmidler for gjennomføring av relevante aktiviteter for barn og unge.

 

På slutten av prosjektperioden, i mars 2024, vil det bli arrangert en spredningskonferanse. I tillegg gjennomføres kommunemøter og digitale oppfølgingsmøter. Der tenker en også å kåre det beste inkluderingstiltaket prosjektet har avkommet.

Les flere nyheter!