22,6 mill. kr til kulturskoleutvikling

budsjettkollasj.png
22,6 MILL. KR: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens bidrag til kulturskoleutvikling i 2017.
06.10.2016 Egil Hofsli (tekst) Marte Garmann (foto)
Del på:

22,6 mill. kr til kulturskoleutvikling

OSLO: Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med 22,6 millioner kroner i regjeringas statsbudsjettforslag for 2017. Dette er 600.000 kr mer enn rådet mottar fra staten i innværende år. Hos Norsk kulturskoleråd mottas dette med blandete følelser.

 

Der er en glad for at de tre ekstra millionene kulturskolerådet fikk etter de borgerlige partienes budsjettforhandling i fjor, nå er «tatt inn» i det ordinære tilskuddet. Men direktør Morten Christiansen er klar på at det behøves enda mer for å få til kulturskoleutvikling av beste sort i årene framover.

 

Prop. 1 S (2016–2017) kan du lese her

[Tilråding fra Kunnskapsdepartementet, godkjent i statsråd]

 

– Norsk kulturskoleråd satser for tida svært ambisiøst på kulturskoleutvikling til beste for alle landets kommuner og kulturskoler. Da hadde det vært hyggelig om regjeringa verdsatte dette viktige arbeidet gjennom en enda større tildeling enn dette. Norsk kulturskoleråd har søkt om 30 millioner kroner i statsstøtte for 2017, fordi det koster å hjelpe kommunene med kompetent veiledning i forbindelse med implementering av den nye rammeplanen for kulturskolen, sier Christiansen (bildet t.h.).

 

Denne rammeplanen er det kommunene – gjennom Norsk kulturskoleråds landsmøte – som har initiert. Og Norsk kulturskoleråd har utviklet og utgitt planen samt tatt kostnaden ved å lage den.

 

I fjor ble rådet tilgodesett med tre millioner kroner «ekstra» etter de borgerlige partienes budsjettforhandlinger. Da var det Kristelig Folkeparti som foreslo – og fikk gehør for – mer penger til kulturskoleutvikling via Norsk kulturskoleråd.

 

Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for 419 norske kommuner som eier og driver kulturskoler.

 

Kulturskolerådet stiller på budsjetthøring

 

Om Kristelig Folkeparti eller andre går i «budsjettkrigen» for kulturskolesaken i år, gjenstår å se. Men Norsk kulturskoleråd vil uansett stille godt forberedt på Kunnskapsdepartementets høring om budsjettet tirsdag 25. oktober.

 

Som tidligere deler Norsk kulturskoleråd budsjettpost med Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag og deres medlemsorganisasjoner. Totalt er det 30,2 millioner kroner som nå bevilges via statsbudsjettforslagets kapittel 225, post 71, som har tittelen «Tilskudd til kunst­ og kulturarbeid i opplæringa». Tidligere het posten «Tilskudd til utvikling av musikk­ og kulturskoler».

Les flere nyheter!