Ingenting ekstra fra KrF til kulturskolen

2016 krf 31.10.png
IKKE NOE EKSTRA: Kulturskolen er ikke noe prioritert område i Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2017.
31.10.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ingenting ekstra fra KrF til kulturskolen

OSLO: Grunnskole, barnehage og kontantstøtte er satsingsområder i Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2017, mens kulturskolen ikke er tilgodesett med noe ekstra i år.

 

- Familiepolitikken var ingen budsjettvinner i regjeringens budsjett, og skolen trenger videreutvikling. Vi må få flere i arbeid og styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i hele landet. KrF tar tak i disse utfordringene. Vi styrker kontantstøtten og bemanningen i barnehagene, vi prioriterer flere lærere i grunnskolen og vi styrker innsatsen for sysselsetting og verdiskaping i hele landet, sier finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen.

 

I fjor var det KrF som tok initiativ til det som endte med at det ble bevilget tre millioner kroner ekstra til kulturskoleutvikling via Norsk kulturskoleråd på statsbudsjettet for 2016. De tre "ekstramillionene" ble i år videreført i regjeringas statsbudsjettforslag. Men Norsk kulturskoleråd har søkt om ytterligere åtte millioner kroner til i statsstøtte for neste år, for å kunne bidra til kulturskoleutvikling som implementering av rammeplanen for kulturskolen, inkluderingstiltak i kulturskoleregi og talentarbeid i kulturskolen. KrF er altså ikke partiet som bringer dette inn i budsjettforhandlingene som prioritert sak.

 

Her er KrFs alternative statsbudsjett 2017

Les flere nyheter!