Ønsker plan for å styrke praktisk-estetiske fag

12.10.2016 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Ønsker plan for å styrke praktisk-estetiske fag

OSLO: Stortinget ber kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lage og fremlegge en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene kan styrkes i grunnskolen.

 

Et flertall i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen - bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialitisk Venstreparti og Venstre - ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt.

 

Denne planen skal også ta for seg rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene. Også Høyre og Fremskrittspartiet sluttet seg til og støtter forslaget.

 

Et forslag om å splitte kunst- og håndverksfaget fikk ikke flertall i komiteen, men støttes av et flertall på Stortinget med Høyre, Frp og KrF.

 

Omfattende skolemelding

 

Ti år etter at Kunnskapsløftet ble innført, behandlet Stortinget 11. oktober den omfattende skolemeldinga, med tittelen «Fag – fordypning – forståelse».

 

Meldinga skal fornye Kunnskapsløftet og bygger blant annet på Ludvigsens-utvalgets mye omtalte rapport: NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

 

Ett hovedgrep er at fagene skal fornyes og læreplanene slankes for å gi elevene mer dybdelæring. Dette arbeidet vil ta flere år.

 

Tirsdag formiddag banket Stortinget meldinga. Der fikk ikke kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppfylt ønsket om flere eksamener på tiende trinn, men må heller utarbeide en plan for de praktisk-estetiske fagene.

Les flere nyheter!